Moc děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili v loňském roce. Bez Vás bychom nemohli poslat 2158 dobrovolníků do 173 přijímacích organizací, ani podpořit humanitární a rozvojové projekty na čtyřech kontinentech.

Krom našich sympatií a vděčnosti Vám náleží také potvrzení o daru. Tento doklad umožňuje zaměstnancům i podnikatelům, tedy fyzickým a právnickým osobám, odečíst si hodnotu svého daru od daňového základu.

Každoročně ke konci ledna automaticky zasíláme potvrzení e-mailem nebo poštou dárcům, na které máme kontaktní údaje, takže není třeba o ně žádat. Tento doklad se vztahuje na všechny dary, které jste zaslali na účty naší organizace během celého roku 2017. Pokud toto potvrzení neobdržíte do 31. ledna 2018, příp. si nejste jisti, zda Vaše kontaktní údaje máme k dispozici, vyplňte, prosím, tento formulář.

Děkujeme!