Aktualizace 5.2.2021: Novela zákona, která umožní na dva roky fyzickým i právnickým osobám snížit základ daně až o 30%, byla zveřejněna ve sbírce zákonů. Vyšší odpočet bude možný už za dary poskytnuté v roce 2020. Návrh prošel i díky podpoře neziskových organizací včetně organizace ADRA. Nyní už návrh čeká jen odsouhlasení formality Poslaneckou sněmovnou a na podpis prezidenta.

 

Věděli jste, že si můžete své dary za rok 2020 odečíst od základu daně v daňovém přiznání? K němu potřebujete pouze potvrzení o daru, které všem dárcům rozesíláme na konci ledna 2021. Musíme ale znát veškeré údaje, které k potvrzení potřebujeme.

U fyzických osob se jedná o:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • a adresu trvalého bydliště.

U právnických osob se jedná o:

  • název společnosti
  • IČO
  • e-mailovou adresu
  • a sídlo společnosti.

Chcete-li mít jistotu, že od vás všechny údaje budeme mít k dispozici, vyplňte prosím tento krátký formulář. Potvrzení vám pak přijde automaticky.

Nárok na odečtení daru ze základu daně mají na základě zákona o daních z příjmů tyto osoby:

Fyzické osoby

Podle zákona o daních z příjmu mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické osoby, „pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč“. Odečíst ale nelze více než 15 % ze základu daně.

Právnické osoby

V případě právnických osob lze hodnotu daru odečíst od základu daně pouze v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2000,- Kč. Odečíst ale nelze více než 10 % z již sníženého základu daně. Podle zákona o daních z příjmu „tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání“.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit na e-mailové adrese potvrzeni@adra.cz.