Další rok je za námi. Díky Vám, našim dárcům, jsme za uplynulých 365 dní mohli pomáhat lidem v nouzi nejen doma, ale i v zahraničí.

Díky Vaší podpoře jsme například poskytli humanitární pomoc lidem postiženým živelními katastrofami – jako bylo zemětřesení a vlna tsunami v Indonésii. Více než 2500 našich dobrovolníků mohlo přinášet radost opuštěným seniorům nebo nemocným dětem v Česku. Nemocnice ITIBO poskytla zdravotní péči tisícům lidí. A v rámci projektu BanglaKids a Čalantika jsme dali šanci stovkám školáků z nejchudších rodin na lepší budoucnost….To jsou příklady toho, co jsme společně dokázali. Děkujeme za Vaši podporu.

Kromě našeho vděku Vám náleží také potvrzení o daru. Tento doklad umožňuje zaměstnancům i podnikatelům, tedy fyzickým a právnickým osobám, odečíst si hodnotu svého daru od daňového základu.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud součet všech darů za celý kalendářní rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč.

Potvrzení o daru zašleme automaticky každému dárci, na kterého máme kontaktní údaje (email nebo poštovní adresu) a který nám věnoval dar v jakékoliv hodnotě během roku 2018. O potvrzení tedy není třeba žádat. Dokument odesíláme poštou nebo elektronicky podle dostupnosti kontaktních údajů.

Pokud toto potvrzení neobdržíte do 4. února 2019, příp. si nejste jisti, zda Vaše kontaktní údaje máme k dispozici, vyplňte, prosím, tento formulář.

Děkujeme a přejeme Vám vše nejlepší do nového roku.