Dárci, kteří svými dary v loňském roce podpořili činnost Nadace ADRA, obdrželi v těchto dnech poštou „Potvrzení o darech“ společně s děkovným dopisem. Vážíme si všech, kdo se rozhodli zapojit do pomoci potřebným či podpořit některý z projektů naší nadace.

Tento doklad umožňuje zaměstnancům i podnikatelům, tedy fyzickým a právnickým osobám, odečíst si hodnotu daru od daňového základu.

V druhé polovině ledna pravidelně zasíláme poštou těm dárcům, na které máme úplné kontaktní údaje, potvrzení automaticky, aniž by bylo třeba o potvrzení žádat. Pokud tedy toto potvrzení neobdržíte do 31. ledna 2017, příp. si nejste jisti, zda Vaše kontaktní údaje máme k dispozici, prosím, kontaktujte nás. Jestliže máme na dárce pouze mailový kontakt, rozesíláme jim potvrzení jen elektronicky.

Vašich darů si opravdu velice vážíme. Vnímáme je jako projev důvěry a přáli bychom si, když byste i v dalším roce prostřednistvím naší nadace podpořili podle svých možností ty, k nimž osud nebyl příznivý. Děkujeme Vám.