Jestliže víte o někom, kdo v minulém roce zachránil lidský život, nominujte jej na Cenu Michala Velíška. Příběhy odvahy, rozhodnosti a slušnosti je třeba poslat do 8. října 2017. Své nominace můžete posílat prostřednictvím formuláře, který spolu se všemi potřebnými informace najde zde.

Je to již dvanáct let, co naše nadace společně s Tv Nova uděluje každoročně toto morální ocenění neprofesionálům, kteří prokázali duchapřítomnost a osobně se přičinili o záchranu lidského života. 

Víte-li o takovém člověku, napište nám. Čtyřicet z vás tak již učinilo. Víme proto např. o pomoci seniora, který přispěl k tomu, že mladá dívka nebyla znásilněna. Dozvěděli jsme se o resuscitaci, kterou poskytnul nevidomý dle pokynů dispečerky, a tak zachránil neznámému spolucestujícímu v autobuse život. Další obdržená nominace vypráví o statečnosti kolemjedoucího řidiče, který vyprostil z hořícího vraku auta zraněnou mladou dvojici. Obrovskou odvahu prokázal též žák ZŠ, který se jako jediný z přítomných na nádraží snažil pomoci těžce zraněnému seniorovi poté, co jej srazil vlak.

Hledáme a upozorňujeme na podobné statečné činy dospělých i dětí, protože věříme, že kolem nás žije řada lidí, kteří nebyli ke svému okolí lhostejní a pomohli těm, kdo se dostali do kritické situace. Pomozte nám počet těchto hrdinských činů a nominací rozšířit. Děkujeme vám.