ADRA Slovensko, ADRA ČR, Polská zdravotnická mise a Maďarská baptistická pomoc se společnými silami pokusí přispět k posílení občanské společnosti na Ukrajině. Hlavním cílem jejich společného projektu, který bude zahájen v květnu 2017, je zlepšit fungování ukrajinských nevládních organizací a jejich kapacit v oblastech, které jsou klíčové pro rozvoj občanské společnosti, předat jim zkušenosti z procesu transformace zemí Visegrádské čtyřky a posílit vzájemnou spolupráci. Vzhledem k ozbrojenému konfliktu na východě Ukrajiny a politickým změnám v zemi budou usilovat o podporu základních stavebních prvků nezbytných pro správné fungování organizací občanské společnosti.

Čtyři cesty ke společnému cíli: semináře, konzultace, studijní pobyty a osvěta

Tohoto cíle chtějí dosáhnout čtyřmi různými cestami, které budou zahrnovat odborné semináře, studijní pobyty, poradenství a osvětové aktivity. V rámci sedmi školení se zástupci ukrajinských neziskových organizací seznámí s informacemi, které jim pomohou při komunikaci s médii, získávání darů a řízení zaměstnanců, a osvojí si dovednosti, které zlepší fungování jejich organizací. Mezi probíraná témata budou patřit strategický a projektový management, komunikace, fundraising, dobrovolnictví, sociální práce a krizová intervence.

Účastníci školení budou mít také možnost probrat své problémy s experty čtyř projektových partnerů a to prostřednictvím online konzultací. Účastníci tuto pomoc uvítají zejména při plnění úkolů, které dostanou na seminářích.  

Další příležitost pro sdílení znalostí a zkušeností nabídnou studijní pobyty, během kterých navštíví zástupci čtyř ukrajinských neziskových organizací na jeden týden kanceláře projektových partnerů. Závěrečným vyvrcholením společného snažení všech zúčastněných stran by se měla stát realizace osvětových kampaní v jednotlivých zemích a závěrečná konference v Kyjevě.

Příležitost pro všechny

Celý projekty je příležitostí pro všechny, kteří chtějí začít pracovat pro ukrajinské neziskové organizace, nebo pro ně už pracují. Nováčci se dozví základní informace o fungování občanského sektoru a ti pokročilí získají možnost zlepšit svoje dovednosti. Všechny plánované aktivity se uskuteční v době od května 2017 do září 2018. Do jejich realizace jsou zapojeny ADRA Slovensko, ADRA ČR, Polská zdravotnická mise a Maďarská baptistická pomoc a ADRA Ukrajina a jsou financovány Visegrádským fondem a nizozemským Ministerstvem zahraničí.

Další informace můžete najít na webových stránkách:

www.visegradfund.org www.pmm.org.pl www.adra.sk
www.baptistasegely.hu www.adra.org.ua www.minbuza.nl 

 

Enhancing civil society’s management, fundraising and communication in Ukraine

The main objective of the project is to strenghten local NGO capacities in essential topics highly relevant for civil society development in Ukraine, transfer V4 experiences and strenghten the cooperation among NGOs from V4 countries and Ukraine. In the light of armed conflict in the East Ukraine and political shifts the specific objective of the project is to enhance the basic skills of civil society (including NGO management and field staff) including those dealing with the humanitarian situation.

The capacity building program will consist of 4 components: training, study visits, consultancy and awareness activities. 1. The Training Program (7 trainings) will be designed in a way to deliver recommendation and skills, reflecting challenges faced by NGO and civil society in general. The topics of the tranings are: Strategic and Project management, Communication, Fundraising, Volunteers, Social work, Crisis intervention. 2. The Study Visits will be an opportunity for key staff from 4 local NGO to spend 1 week in the office of 4 project partners. 3. The Consultancy Mentorship will be provided online to the participants of the trainings by the experts of the project partners´ organizations to help participants accomplish the tasks from trainings and elaborate the new skills. 4. The Awareness activities are part of the discussion events in the partners´countries and a confrence in Kiev.

The Capacity building program proposed to Ukrainian NGOs will provide opportunities for training of individuals starting the career as NGOs workers, as well as for more experienced NGO workers to develop specialists skills. The activities will be done from May 2017 till September 2018. The project is realized by ADRA Slovakia, ADRA Czech Republic, Hungarian Baptist Aid, Polish Medical Mission and ADRA Ukraine, funded by Visegrad Fund in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands Project.

You can find more information about the donor and the partners of the project at the following web sites:

www.visegradfund.org www.pmm.org.pl www.adra.sk
www.baptistasegely.hu www.adra.org.ua www.minbuza.nl