Od 1. 1. 2015 se stala Poradna a psychoterapeutické centrum v Hradci Králové, které byly současně také pracovištěm Adry, samostatným subjektem organizačně nezávislým na organizaci ADRA.

Poradna, poskytuje odborné poradenství a psychosociální služby obětem násilí a také pomáhá například svědkům trestných činů vyrovnat se s traumatem. Klienty jsou dlouhodobě převážně ženy a děti. Poradenství je ale poskytováno obecně všem osobám v těžké životní situaci a potřebují odbornou pomoc při jejím řešení a osobám, které potřebují sociální a právní poradenství nebo zprostředkování sociálních služeb.

Poradna se stala během pracovištěm na vysoké profesionální úrovni, kde jsou zaměstnáni psychologové, psychoterapeuti a sociální pracovníci. Zařízení si vybudovalo velmi dobré postavení v oblasti poradenství a respekt odborníků v České republice.

Dnes je jeho záběr tak široký a činnost natolik specifická a odlišná od práce ostatních pracovišť Adry, že jsme se rozhodli ponechat Poradně vlastní právní subjektivitu a podpořit tak její rozvoj jako samostatného zařízení. Následujeme tak trendy, které jsou u podobných organizací běžné.

I po osamostatnění bude pokračovat úzká spolupráce mezi nově zřízeným subjektem a stávající organizací ADRA, a to například v oblasti lidsko-právních zahraničních projektů.

Přejeme Poradně i jejím zaměstnancům a spolupracovníkům mnoho entuziasmu,

spokojených klientů a příběhů s dobrým koncem.

Podrobnější inrormace o Poradně naleznete zde.