Od počátku roku jsme obdrželi na třicet žádostí o nadační příspěvek, z nichž jsme podpořili pět. Mezi nimi je pomoc Kristýně s Vojtěchem a Míše. Přečtěte si jejich příběhy.

V Ejpovicích došlo 14. května navečer k devastujícímu požáru rodinného domku (přestavěný mobilheim). Žila v něm mladá dvojice, která se již čtyři roky intenzivně věnuje po své práci trénování agility – psímu sportu (obdoba koňského parkuru). Při požáru jim shořel veškerý majetek, osobní věci, zázemí pro trénování a uhynuli tři psi. Nezbylo jim vůbec nic. Předpokládaná škoda je jeden milion korun. Kristýna s Vojtěchem se na nás proto obrátili s prosbou o pomoc. Kdo byste jim chtěli pomoci se znovu postavit na vlastní nohy, můžete přispět na sbírkový účet č. 57333375/0300, VS 258.

Školačka speciální 4. třídy má rozsáhlé kombinované postižení a přesto je stále usměvavá a dobře naladěná. Míša nemluví, je odkázaná na invalidní vozík, jí pouze mixovanou stravu, v noci občas používá dýchací přístroj atd. Rodiče pro ni hledají vhodné pomůcky a terapie, které by ji přiblížily k větší soběstačnosti. Bohužel většinu z nich zdravotní pojišťovny nehradí. V případě účinné neurorehabilitace, která je velice drahá a měla by se opakovat několikrát za rok, to znamená pro rodinu z Prahy se třemi dětmi prakticky nereálnou situaci. Kdo byste chtěli této dívence pomoci, posílejte své dary na sbírkový účet č. 57333375/0300, VS 257, více zde.

Děkujeme vám.