V Bangladéši mnozí lidé trpí hladem. Pandemie COVID-19 vzala těm nejchudším možnost obživy. A protože žijí ze dne na den, nemají prostředky ani na ty nejzákladnější potřeby. Je mezi nimi i 1 200 rodin dětí, kterým pomáháme v programu BanglaKids.

V Bangladéši žije 24 mil. lidí v naprosté chudobě. Rodiny jsou závislé na denní mzdě otců, často negramotných nádeníků. Výjimečný stav platný od konce března je připravil o možnost pracovat. Důsledky? Utrpení, které si my patrně ani nedokážeme představit.

MIMOŘÁDNÁ POMOC DĚTEM A JEJICH RODINÁM

ADRA připravila mimořádnou finanční pomoc 1 200 rodinám těchto dětí v době nouzového stavu a těsně po ní. Prostředky na obživu jim v současné době zasíláme prostřednictvím mobilní sítě. Materiální pomoc je v době zákazu vycházení z logistických důvodů téměř nemožná.

Zapojit do této pomoci se můžete finančním příspěvkem, sdílením FB výzvy nebo mimořádného newsletteru. Ten obsahuje všechny informace a odkazy v ucelené formě.

Za všechny BanglaKids a rodiny v nouzi děkujeme.

PS: Jeden moudrý muž kdysi dávno řekl: „Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.“ Věříme, že tomu tak bylo, je a bude. Děkujeme Vám za pomoc lidem v nouzi.