Haiti, které bylov říjnu 2016 zasaženo hurikánem Matthew, se stále vzpamatovává z řádění přírodního živlu. Hurikánza sebou zanechal 1, 4 milionů lidí odkázaných na humanitární pomoc. Naše práce na místě pokračuje i teď, více než půl roku po neštěstí.

Mohutná vichřice zasáhla i rodinu Josepha, který bydlí se svou ženou a osmi dětmi v CitéSoleil už 34 let. Za svůj život zažil v této nížinné oblasti ležící blízko pobřeží mnoho ničivých bouří, nic se ale podle něj nedá srovnat s hurikánem. Matthew v této části země způsobil rozsáhlé záplavy, kvůli kterým musely být přerušeny veškeré práce na polích. Lidé tak přišli o veškerou úrodu, která pro ně představuje jediný zdroj obživy. Řada rodin se ocitla jak bez jídla, tak bez příjmu z prodeje zemědělských plodin.

ADRA na Haiti pracuje už 7 let

ADRA ČR začala na Haiti pomáhat po zemětřesení v roce 2010. Bezprostředně po katastrofě se zaměřila na obyvatele uprchlického tábora v Carrefouru a v okolí města Léogane. Zde distribuovala zejména potraviny, stany, balíčky pro domácnost, atd. Přímo v táborech instalovala latríny, prádelny, zařízení na mytí rukou a osobní umývárny, vybudovala dvě mobilní kliniky pro zdravotnickou péči a podílela se i na řízení táborů. Kromě toho poskytla několika tisícům rodin provizorní přístřešky, které postavila ve spolupráci s místními řemeslníky. V následujících letech pak podporovala zemědělce v oblasti Petit Goave, které seznamovala s novými zemědělskými technikami tak, aby byli schopni vypěstovat plodiny pro svou vlastní spotřebu a nebyli závislí na pomoci zvenčí.

285 tis. balíčku jídla pro lidi zasažené hurikánem Matthew

Bezprostředně po hurikánu Matthew ADRA ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi distribuovala postiženým rodinám balíčky s hygienickými potřebami a tablety na čištění vody. Na dvou místech byly také uvedeny do provozu čističky vody. V lednu 2017 bylo na Haiti letecky dopraveno 285 tis. potravinových balíčku a dalších 8 kontejnerů jídla přivezla loď. Část potravin už ADRA spolu s organizací RiseAgaintsHungerrozdala potřebným, zbytek je postupně dopravován na těžko dostupná místa na jihu země, kde stále řada lidí žije v provizorních přístřešcích. Potravinové balíčky obsahují vysoce výživné jídlo, které je složeno z rýže, sójových bílkovin, sušené zeleniny a 23 základních vitaminů a živin.