Jedna sbírka končí, druhá začíná

Od 1. října 2013 Nadace ADRA otevřela novou časově neomezenou veřejnou sbírku s názvem „Pomáhat může každý“ s číslem účtu  57333375/0300. Je zaměřena na podporu jednotlivců, rodin nebo skupin, které se ocitly bez vlastního zavinění v tíživé životní situaci v důsledku mimořádných krizových událostí v České republice. Prosíme, informujte o této možnosti svoje okolí, upozorněte nás na možnost pomoci. Prosíme, víte-li vy nebo vaši známí o někom, kdo by potřeboval pomoci, kontaktujte nás.

Ke dni 11. října 2013 končí tříletá veřejná sbírka Nadace ADRA s číslem účtu 94279427/0300. Díky štědrosti dárců, jichž si velmi vážíme, se podařilo vybrat necelých 10 milionů korun k uskutečňování programů a projektů v České republice i zahraničí v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, dobrovolnictví, poskytnutí humanitární, ale i dlouhodobé rozvojové pomoci.

Všem dárcům, kteří končící sbírku v uplynulých třech letech využili, moc děkujeme. Bez získaných peněžních darů, ať již byly v jakékoliv výši, bychom jen stěží mohli naplňovat myšlenku: „Nejsme tu sami pro sebe, jsme tu s vámi pro druhé.“ Věříme, že zůstanete i nadále našimi přispěvateli. Děkujeme Vám za to.