Pomoc vnitřně vysídleným lidem na Ukrajině pokračuje dalším projektem, který ADRA zahájila koncem roku 2014. Jeho cílem je podpořit rodiny, které našly útočiště v tzv. kolektivních centrech. Celkově rozdělíme 2,5 milionu korun mezi obyvatele 7 center.
Kolektivní centra jsou provizorní ubytovací prostory, ve kterých žije mnoho lidí pohromadě, například v nevyužívaných budovách škol, nefunkčních sanatoriích, hotelech apod. Jsou to ale i stavby z kontejnerů, kde jedna rodina často obývá pouze malou místnost.
Životní situace těchto uprchlíků je neutěšená. Narážejí na problém nezaměstnanosti, ale také se potýkají s nedostatkem financí, protože již vyčerpali své úspory. ADRA těm nejzranitelnějším poskytne prostředky na nutné poplatky např. na elektřinu nebo vytápění, případně na zakoupení dalšího materiálního vybavení nebo drobné opravy v jejich dočasných bydlištích.
Prostředky získají lidé v 7 centrech, kde také žije 300 dětí. ADRA se bude snažit snížit jejich psychickou zátěž například tím, že jim poskytne volnočasové aktivity v období zimních prázdnin a víkendů. 
Projekt s názvem Podpora kolektivních center pro vnitřně vysídlené obyvatele Ukrajiny v zimním období potrvá od začátku roku 2015 až do jeho poloviny. Je hrazen z prostředků sbírky Adry a také z dotace Ministerstva zahraničních věcí ČR. Velkou měrou se na něm podílejí také dobrovolníci organizovaní ukrajinskou pobočkou ADRA.

mzv