Sbírka na VS 234 skončila. Všem dárcům a lidem dobré vůle, kteří poslali svůj dar či jinak pomohli Lehmannovým z České Lípy, patří následující řádky:

„Když mi Nadace Adra nabídla pomoc, byla jsem již na pokraji svých sil. Příběh naší rodiny většina lidí díky finanční sbírce Nadace Adra zná: Pátým rokem jsem se snažila sama postarat o těžce nemocného manžela, čtyři děti, domácnost, školu, úřady, lékaře a další. Pochopila jsem, že hlavně po finanční stránce to není v mých silách, a přijala jsem nabízenou pomoc od Adry. Pomáhat druhým beru jako samozřejmost. Když byl manžel ještě zdravý, pomáhali jsme několika organizacím i jednotlivcům. Přesto mě velice překvapilo a dojalo, jaké množství lidí bylo ochotno nás podpořit. Chtěla bych tímto ze srdce poděkovat všem, kteří nám pomohli, počínaje panem Máškou z DC ADRA Česká Lípa, který dal první popud, přes všechny členy Nadace Adra, až po lidi, kterým nebyl osud naší rodiny lhostejný. Ještě jednou všem veliké poděkování. Za celou naši rodinu Lenka Lehmannová“

A my s velkou radostí ještě dodáváme, že v sobotu 10. června byl předán paní Lehmannové symbolický šek na úžasných 319.000 Kč, kterými jste pomohli této rodině v nouzi. Děkujeme vám.