Milí přátelé humanitární organizace ADRA,

rád bych Vám před koncem roku poděkoval za Vaši štědrou podporu, kterou jste nám během roku 2023 poskytli.
Jak jsme ji využili? Naše pomoc lidem v nouzi se soustředila opět na pomoc lidem v České republice i lidem v zahraničí zkoušeným přírodními katastrofami, válkou či složitou situací a chudobou.

Našich 15 dobrovolnických center ADRA pokračovalo v zapojování více než 4 600 dobrovolníků a dobrovolnic do návštěv nemocných a hendikepovaných lidí ve zdravotních a sociálních zařízeních, dětí v dětských domovech či osamělých seniorů v domácnostech.

Ukázala se také společenská potřeba věnovat se osamělým mladým lidem po úraze, v nemoci, s psychickými problémy. Zareagovali jsme na ni výběrem a speciálním školením dalších dobrovolníků. Podporujeme stále častěji také děti v pěstounských rodinách, děti s poruchou autistického spektra a různě znevýhodněné děti, které naši dobrovolníci nejen doučují, ale jsou jim často i kamarády s dobrým vlivem.

Otevřeli jsme také několik nových charitativních ADRA obchodů a máme jich nyní téměř 40.

Pokračuje naše pomoc ukrajinským uprchlíkům, a to nejen na území České republiky, ale formou podpory několika kolektivních ubytovacích center také na Ukrajině i v Moldavsku.

Do plánované pomoci v Africe, na Blízkém východě, v jihovýchodní Asii a v Jižní Americe jsme pružně včlenili i „neplánové“ události s naléhavou humanitární potřebou jako zemětřesení v Turecku a Sýrii či povodně ve Slovinsku. Celkově jsme letos pomáhali lidem v 18 zemích.

Pokračovali jsme v podpoře vzdělávání dětí v Bangladéši a také v osvětové a vzdělávací činnosti žáků a učitelů na českých školách.

Vnímáme, že naše pestrá pomoc lidem bude i příští rok stále potřeba.

Přeji nám všem do následujícího roku, aby se nám i nadále dařilo společně pomáhat lidem v nouzi k lepší budoucnosti. Děkuji Vám, že jste tu s námi pro druhé.

Přeji Vám požehnaný rok 2024, pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů ve všem, co děláte.

 

Radomír Špinka

Ředitel ADRA Česká republika