Každá nezisková organizace potřebuje pro zajištění svého chodu a úspěšné fungování nemalou finanční částku na uhrazení potřebných výdajů. Její získání však není jednoduchou záležitostí. Rádi bychom touto cestou poděkovali Nadaci Taťány Kuchařové – Krása pomoci, která nám v loňském roce poskytla nemalou finanční podporu právě pro pokrytí nezbytných nákladů. S její pomocí se nám podařilo uhradit např. pronájem prostor Dobrovolnického centra, odměnu pro účetního, supervizora a školitele, zrealizovat tisk propagačních materiálů, zajistit dobrovolníkům stejnokroj (trička) pro jejich lepší rozpoznání v organizacích, přispět na cestovné dobrovolníků i koordinátora a další. I díky těmto dílčím položkám se daří prostřednictvím dobrovolníků zlepšit a zkvalitnit život seniorů v sociálních a zdravotnických zařízeních a pomoci jim prožít plnohodnotné období stáří.

Děkujeme.