Tropický cyklón Nargis, který v Barmě udeřil 2. a 3.května 2008, za sebou zanechal více než 143 tisíc mrtvých a více než 2,5 milionů lidí bez střechy nad hlavou. V nejvíce postižené oblasti delty řeky Iravádí začala mezinárodní síť ADRA okamžitě poskytovat humanitární pomoc. Více než 20 tisícům lidí pomáhala zajistit jídlo, přístřeší, pitnou vodu, lékařské ošetření, dalších 10 tisíc lidí obdrželo potravinovou pomoc. ADRA ČR v průběhu prvních dvou měsíců po katastrofě zajišťovala jídlo více než 1400 rodinám a poté zajistila nákup moskytiér pro více než 70 000 postižených. Během následujících dvou let pomáhala ADRA ČR v rámci mezinárodní sítě ADRA obětem cyklónu se stavbou obydlí a obnovou zdrojů obživy.

Cyklon Nargis udeřil nejsilněji v deltě řeky Iravádí a blízko bývalého hlavního města Barmy Rangúnu. Mnoho vesnic živel úplně srovnal se zemí. Více než 2,5 milionů lidí přišlo o své domovy, sta tisíce lidí se ocitlo bez jídla, vody i zdravotnické pomoci. Kolem 5000 čtverečních kilometrů v oblasti kolem řeky Iravádí zůstaly dlouho zcela pod vodou, která lidem zničila veškerou úrodu, potravinové zásoby, rýžová pole i zahrady.

Vojenský režim přísun humanitární pomoci do Barmy blokoval

Mnoho humanitárních organizací neměly těsně po katastrofě možnost se do postižených míst dostat, protože vojenský režim v Barmě v prvních týdnech odmítal mezinárodní humanitární pomoc. Generál Than Shwe otevřel Barmu mezinárodním humanitárním pracovníků bez ohledu na národnost až celé tři týdny po katastrofě, po komplikovaném vyjednávání s generálním tajemníkem OSN Ban Ki-Moonem. „Velkou výhodou se v danou chvíli ukázala být mezinárodní síť naší organizace. V době katastrofy ADRA Barma pracovala v zemi již řadu let a místní tým Adry měl pro působení vládní povolení, humanitární pomoc zde poskytovali například i v roce 2004 po tsunami. Když cyklón udeřil, pracovníci ADRA byli přímo v oblasti, a mohli tak těm, kteří přežili, ihned začít pomáhat. Někteří ze zaměstnanců ADRA byli sami oběťmi Nargisu, kontakt s místními komunitami byl tak velmi rychlý a přirozený,“ vysvětluje Markéta Lančová, koordinátorka projektů v Myanmaru/Barmě nevládní organizace ADRA ČR.

Bezprostředně po katastrofě tak ADRA mohla podpořit obyvatele 104 vesnic v deltě řeky Iravádí v oblasti Labutta, kteří akutně potřebovali přístřeší, vodu a jídlo. ADRA ČR vyhlásila v květnu 2008 na pomoc obětem katastrofy veřejnou sbírku a z vybraných prostředků přispěla více než 2 miliony Kč na zajištění přístřeší a jídla pro více než 1400 rodin po dobu dvou měsíců. S podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky ADRA ČR následně zásobovala moskytiérami 70 000 obyvatel, kteří přišli o veškerý majetek a byli obklopeni stojatou vodou, ve které se množili komáři a jiní přenašeči nebezpečných nemocí.

Pět let po katastrofě ADRA v podpoře místních obyvatel pokračuje

Od okamžité humanitární pomoci ADRA v Barmě/Myanmaru postupně přešla k rozvojové spolupráci, jejíž cílem je dlouhodobě zlepšit život místních lidí. Pět let po katastrofě ADRA Myanmar s vesnickými komunitami zasaženými cyklónem stále spolupracuje. ADRA Myanmar místní obyvatele učí, jak chovat ryby, kraby a krevety. Ekonomicky slabým rodinám drobných rybářů a zemědělců, kteří přišli o půdu, se tak snaží pomoci postavit se na vlastní nohy a obnovit způsob jejich živobytí.

ADRA Česká republika poskytovala Barmě humanitární pomoc po cyklónu Nargis více než 3 roky a celkem poskytla finanční prostředky v hodnotě  cca 10 miliónů Kč. Po rychlé humanitární pomoci následovala  podpora obnovy po katastrofě (2009 – 2011), kdy ADRA ČR financovala výstavbu 250 provizorních obydlí, 90 latrín a 26 dřevěných domů s toaletami a podpořila místní zemědělce založením chovu bůvolů, kteří jsou v oblasti využívání pro práci na poli.

V roce 2012 ADRA ČR přesunula své aktivity v Barmě do bývalé konfliktní oblasti Karenského státu, kde nyní podporuje zdravotní péči a rozvoj občanské společnosti.

Projekty humanitární pomoci v Barmě byly podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.