Dosud se děti s postižením v Moldavsku posílaly do ústavů nebo zůstávaly doma s rodiči, protože v běžných školkách se jim nikdo věnovat nemohl. Chyběli specialisté i patřičné vybavení. Dva projekty, které ADRA v Moldavsku realizovala, jsou prvními vlaštovkami změny k lepšímu: ADRA opravila a vybavila čtyři takzvané inkluzívní školky, které jsou přizpůsobené dětem s postižením, proškolila desítky specialistů a zakoupila také čtyři autobusy, které děti do školek vozí. Změnila se také legislativa, a to je to nejdůležitější. 

Pětiletý Mihai trpí autismem. Jeho rodina s ním mnohdy zažívá náročné chvilky. Zvláště, když oba rodiče dojíždějí za prací do Kišiněva a o chlapce se většinu času stará babička. Dává jí zabrat. Dítě nemá rádo změny a o umístění do běžné školky nemohla být řeč. Školka, do které by mohl chodit, tady do nedávné doby chyběla a stejně tak dětský psycholog, který by rodičům chlapce poradil, jak ho rozvíjet. Až dosud. Mihai má štěstí. Příští rok nastoupí do  tzv. inkluzívní školky ve Štefan Vodě, kterou rekonstruovala ADRA z prostředků dárců a České rozvojové agentury. Mihai půjde konečně do kolektivu a bude se mu věnovat psycholog, logoped i speciální pedagog. Když všechno dobře půjde, možná později nastoupí i do školy.

Až donedávna byly děti s tělesným nebo mentálním postižením v Moldavsku buď v rodinách, které si s nimi nevěděly rady, anebo zavírané do ústavů. „Je to podobná praxe, kterou známe i u nás z dob minulého režimu,“ popisuje situaci v Moldavsku Kateřina Kodysová, která projekt v Moldavsku vede. Školky v Moldavsku nemají pro vzdělávání dětí s postižením dostatečné vybavení a pedagogům mnohdy chybí dostatečné odborné znalosti. Roli hrají i obavy samotných učitelů či rodičů ostatních dětí, zda přijetí dětí s postižením nezbrzdí rozvoj ostatních žáků. Díky české iniciativě je Moldavsko na cestě k zásadním reformám. Ústavy se postupně ruší a nahrazují je inkluzívní školky a školy, ve kterých se mohou děti s postižením snáz zapojit do společnosti.

138 dětí poznalo díky Adře kolektiv

Vybavená inkluzívní školkaADRA působí v Moldavsku od roku 2009, kde spolupracuje s  ADRA Moldavsko, místními samosprávami i vládou. Od roku 2010 realizovala dva projekty za více než dvacet milionů korun: pomohla opravit a stavebně přizpůsobit čtyři mateřské školy a nakoupit do nich speciální pomůcky. Ve čtyřech školkách se díky tomu vzdělává 138 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už s tělesným či mentálním postižením či kombinovanými vadami. Zhruba stejný počet dětí nastoupí do předškolního vzdělávání i v příštím školním roce.

Projekt by jen stěží mohl fungovat bez kvalifikovaných zaměstnanců školky. A těch je v Moldavsku nedostatek. ADRA proto spolupracovala s českými specialisty, kteří Moldavany školili v oblastech speciální pedagogiky, psychologie atd. Speciální školení absolvovalo 70 odborníků (25 to ještě letos čeká), kromě toho byl v každé školce přijat logoped, psycholog, speciální pedagog a fyzioterapeut. „Jejich plat zajišťuje místní samospráva, což je moc hezký příklad provázanosti projektu s rozvojovými plány místních autorit. A taky je to jedna z garancí udržitelnosti. Projekt jednou skončí, ale neskončí tím práce odborníků, protože si to v příslušném regionu zajistí sami,“upřesňuje Kateřina Kodysová.

ADRA rovněž zakoupila čtyři mikrobusy, které svážejí děti do školky.

Inkluzívní školky se nacházejí v okresech Orhei, Edinet, Leova a Štefan Voda. Školky fungují v každé oblasti, tzn. na severu, jihu, východě i západě, aby byly v dosahu co nejvíce potřebných lidí. Každá školka zároveň slouží jako školicí centrum, pro další pedagogy a specialisty. 

Projekt „Rozšiřování úspěšného modelu inkluzívního předškolního vzdělávání v Moldavsku“ byl podpořen z programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.