Slavnostním předáním cen vítězům soutěže „Jak si hraju aneb můj báječný svět her a hraček“ skončila výstava výkresů dětí z devíti plzeňských základních škol. Vyhlášení cen zaštítil primátor města Plzně Martin Baxa a osobně předal hodnotné ceny, které humanitární organizaci ADRA věnovala společnost Lego.

Plzeňská soutěž s výstavou je součástí celostátní výtvarné soutěže, kterou organizace ADRA pořádá již šestým rokem. Smyslem celé soutěže je rozvojové vzdělávání dětí, které malují obrázky na předem vyhlášené téma s humanitárním podtextem. V letošním roce bylo tématem hraní a hračky a  děti tak měly možnost uvědomit si, že v rozvojových zemích mají jejich vrstevníci odlišné možnosti hraní a hraček vůbec.

V KVK centru v Plzni Skvrňanech bylo vystaveno celkem 223 výkresů, hlasovalo více než 170 návštěvníků. Cen bylo rozdáno celkem 45. Hlavním organizátorem akce byla místní pobočka ADRA.

Uzávěrka celostátní soutěže je 31. 3. 2011. Do té doby mohou děti jako jednotlivci, ale i v rámci zájmových kroužků nebo jako celá třída prvního stupně základní školy posílat své výtvory na adresu organizace ADRA.