Václav Malinský z Křižanova cestoval napříč Českou republikou, aby podpořil nemocného chlapce a vybral peníze na jeho léčbu. Nyní se hlásí jeho následovníci a mezi nimi i Martin Žalud, který přejde pěšky ČR. Jeho cílem je sehnat finanční prostředky na léčbu nemocného Honzíka Vacka.

Václav Malinský v dubnu vyrazil na cestu, která vedla od nejvýchodnějšího bodu ČR k tomu nejzápadnějšímu. Hlavní smysl celé akce byla pomoc malému Matěji Kociánovi, který je již šestým rokem v bdělém kómatu po původně „banální“ operaci mandlí. Cestu úspěšně dokončil za 24 dní, během kterých ušel téměř 800 km a pro Matěje se mu podařilo získat 50.000 Kč.

Martinův pochod na pomoc Honzíkovi

Pomyslnou štafetu pomoci po něm teď převzal devatenáctiletý Martin Žalud z Prahy, který v loňském roce došel pěšky z ČR do Benátek. Letos se rozhodl po vzoru Václava svoji cestu spojit s dobrou věcí a navázat na úspěch prvního putování. Jeho cesta začala právě dnes na nejzápadnějším bodě ČR, odtud se vydá přímo na východ.

Martin na loňské cestě do BenátekMartin jde svůj pochod ,,Pěšky pro Honzíka“ Vacka, kterého Nadace ADRA podporuje již od roku 2014. Honzík je podobně jako Matěj ve stavu bdělého kómatu a  jeho stav je důsledkem tonutí. V loňském roce rodina Vackových začala ve spolupráci s Nadací ADRA shromažďovat finanční prostředky, aby Honzík mohl podstoupit terapii kmenovými buňkami. Potřebné peníze se vybrat podařilo, a tak Honzík v prosinci 2015 podstoupil první aplikaci kmenových buněk. Poté absolvoval speciální neurorehabilitaci. Letos v dubnu dostal druhou dávku kmenových buněk a po další rehabilitaci je v plánu minimálně ještě jedna další aplikace.

Martin se rozhodl svým putováním pomoci Honzíkovi na základě své loňské zkušenosti s ochotou druhých, se kterou se setkal při loňské cestě do Benátek. ,,Vím, že se mnoho lidí pustí do řeči samo od sebe. Pokud vidí někoho s velkým batohem, často se ptají, odkud a kam člověk jde. V takovém případě se zmíním o charitativním účelu cesty. Samozřejmě se pokusím mile oslovovat i další, u kterých budu mít pocit zaujetí a kladného přístupu k věci“, říká Martin o svých plánech jak získat finanční prostředky na léčbu Honzíka.

Připojte se i vy

Sledujte putování Martina prakticky v přímém přenosu na facebookovém profilu ,,Pěšky pro Honzíka“. Jeho úsilí můžete podpořit zasláním daru na číslo účtu veřejné sbírky Nadace ADRA 57333375/0300,variabilní symbol: 20201.