„Co mě bavilo? Tak asi všechno bylo zajímavé a poučné. Přemýšlím o dobrovolnictví a asi ho i vyzkouším. Pomáhat starým lidem je dobrá věc.“ To jsou slova jedné ze studentek střední školy po přednášce o dobrovolnictví a pomoci seniorům, která se uskutečnila díky finančnímu příspěvku Nadace ADRA.

V dubnu minulého roku rozdělila Nadace ADRA v grantovém řízení NIF 1 milion Kč. Jednou z podpořených organizací bylo i občanské sdružení Fokus Vysočina. Zabývá se poskytováním sociální pomoci formou sociální a pracovní rehabilitace duševně nemocných, či jinak zdravotně handicapovaných. Cílem je posílit jejich sebedůvěru a samostatnost, aby mohli vést plnohodnotný život.

Finanční příspěvek byl určen pro středisko Havlíčkův Brod, kde společně s dobrovolníky v Dobrovolnickém centru pro region Hlinsko naplánovali projekt s názvem „Dobrovolnické centrum – moje zázemí“. K tomu, aby mohlo fungovat, bylo nutné vytvořit příjemné, profesionální a fungující materiální zázemí, ze kterého mají užitek nejen dobrovolníci, ale také přijímající organizace a v neposlední řadě především samotní příjemci dobrovolnické činnosti.

Za obdržený finanční příspěvek v hodnotě 30 000 Kč organizace Fokus zakoupila potřebné materiální vybavení (např. notebook, fotoaparát, stolní hry, výtvarné potřeby, kytaru aj.). Tyto předměty si mohou dobrovolníci zapůjčovat pro práci v přijímajících organizacích. Peníze rovněž umožnily pořádat přednášky pro studenty středních škol o užitečnosti dobrovolnictví.