V České republice se již druhým rokem slaví 29. listopad jako Den dárců. Nadace ADRA se k této iniciativě letos přidala poděkováním svým dárcům.

Díky solidaritě, sounáležitosti, porozumění a ochotě pomoci stovek lidí jsme mohli pokračovat v naplňování svého poslání. Lidé s dobrým srdcem a štědrou dlaní i letos pomohli těm, kdo se nečekaně ocitli v kritické životní situaci, na jejíž překonání jim už vlastní síly přestaly stačit. Naši dárci nebyli k jejich osudu lhostejní a účinně jim pomohli, za což jim patří naše hluboká úcta a upřímné poděkování. Od počátku roku do poloviny listopadu jsem tak mohli podpořit potřebné částkou téměř 1 500 000 Kč. Byly to dary jednotlivců, rodin, firem i organizací. Peníze od nich doputovaly na sbírkové konto „Pomáhat může každý“ a odtud k jejich adresátům na přesně určený účel. Šlo o dary nejen do kasiček, dárcovské sms a jednorázové či trvalé bankovní převody, ale též o moderní digitální formu, kterou je online dárcovství. Tak se nám společně podařilo znovu naplnit i význam loga naší veřejné sbírky, kterým je padák, jenž při pádu zmírňuje „dopad“.

Máme velkou radost, že naše nadace získala důvěru několika úspěšných mužů, kteří se při přípravě oslav svých jubilejních narozenin na nás obrátili s nabídkou. Více než přijímat dary pro ně totiž znamenalo setkání s přáteli, jimž navrhli, aby svými finančními dary na namísto koupě tradičních narozeninových dárků přispěli na dobrou věc – konkrétním dětem, jež naše nadace podporuje. Gratulanti na to slyšeli, a tak jsme mohli následně díky tomuto peer-to-peer fundraisingu rozdělit téměř 400 tis. Kč.

Je tu však jedna věc, která nás dlouhodobě mrzí. Za každý dárek se přeci sluší poděkovat, ale to my v řadě případů nedokážeme. Mnoho dárců totiž stále zůstává v anonymitě. Rádi bychom jim vyslovili nejen svoje poděkování, ale předali i zaslaná upřímná slova díků od obdarovaných, dali jim v případě zájmu zprávy, jak se obdarovaným daří atd. Navíc, když budeme znát kontakty na dárce, vystavíme a zašleme jim i potvrzení o daru pro jejich daňové účely. Když bychom měli vyslovit svoje přání do dalšího roku, bylo by to právě toto.

U příležitosti Dne dárců nám dovolte, abychom se s Vámi rozloučili slovy jedné maminky těžce postižené holčičky: „ … Úplně jste nám vehnali slzy do očí. Jste pro nás opravdovým požehnáním… Nesmírně si vážíme vaší pomoci. Bez nadsázky můžeme říct, že díky vaší pomoci můžeme dcerce zabezpečit to, na co bychom bez vás nemohli ani pomyslet. Děkujeme moc“.