Naši milí podporovatelé, přijměte prosím naše upřímné poděkování za Vaši přízeň. Jen díky Vám můžeme být mostem mezi obdarovanými a Vámi. Děkujeme za Vaši ochotu měnit na tomto světě vše, nač Vaše síly stačí. Za náš nadační tým si pak do nového roku neskromně přeji, aby náš rozum vždycky správně rozeznal, co se změnit dá a co změnit nelze.

A nyní mi prosím dovolte, abych Vám na následujících řádcích přiblížila činnost nadace v uplynulém roce.

Podpora neziskových organizací v oblasti dobrovolnictví a podpora hospicové péče

V rámci dvouletého grantového řízení jsme z výnosů nadačního kapitálu podpořili částkou 700 000 Kč přímou hospicovou péči i rozvoj dobrovolnictví v různých koutech naší země.

Pomoc konkrétním lidem – dospělým i dětem – v těžké životní situaci

JasmínkaV uplynulém roce Nadace ADRA díky Vám pomáhala dětem i dospělých, kterým osud do cesty připravil nelehké překážky. Naše společná podpora jim všem přináší nejen finanční prostředky, ale hlavně naději a pocit, že na vše nejsou sami. Například maminka holčičky trvale poznamenané autonehodou, kterou způsobil bezohledný řidič, nám jako reakci na zprávu, že se pro Jasmínku na adventním koncertu v Rumburku vybralo přes 10 tis. Kč, napsala: ,,Vaše zpráva nás moc těší a jsme šťastné za tak štědré dary. Zvláště ve vánočním čase. Jasmínka teď usilovně pracuje na dárečcích pro své milé, kreslí a snaží se, dává do toho vše, co může. Obdivuji, s jakou vytrvalostí dělá tah za tahem pastelkou a přesvědčuje své neposlušné ruce k pohybu. Jsou to hodiny práce, ale je v tom vidět láska…”

Další maminka, která sama pečuje o pětiletého syna s kombinovaným handicapem, nám a především Vám, našim věrným dárcům, napsala: ,,Skončili jsme intenzivní rehabilitaci a chtěli bychom Vám z celého srdce poděkovat. Můj syn Jiřík to zvládl skvěle a je vidět, že mu tato terapie velice pomohla. Jiřík je stabilnější a pevnější. Cvičili jsme kolínka, aby se naučil pořádně lézt. Myslím, že ho to opravdu namotivovalo, protože se skutečně moc snažil. Proto Vám chci poslat fotky a veliké poděkování za Vaši finanční pomoc. Určitě budeme absolvovat tuto terapii opakovaně. Věřím, že se Jiřík jednou postaví. Děkujeme.

Cena Michala Velíška

Předávání Ceny Michala VelíškaJiž jedenáctým rokem veřejně vyjadřujeme uznání a poděkování lidem za odvahu, slušnost a statečnost při záchraně života. Skleněnou sošku anděla si letos odnesl Jan Dryák z Prahy, který se v městském autobusu statečně zastal řidiče, jemuž nadávali a vyhrožovali tři násilníci. Vystoupit proti přesile se nebál i navzdory skutečnosti, že cestoval se svou desetiletou dcerou.  Při přebírání ocenění poradil Jan Dryák rodičům: „Kupte svým dětem Rychlé šípy.“

Slavnostní byl tento den i pro přítomné dětské hrdiny. Maminka nominovaného šestiletého Dominika nám napsala: “Nejvíc se synovi líbila dopolední přednáška o strachu, co mají dělat, a celá ta sláva potom. Určitě celý projekt budeme dál sledovat. Byl to i pro mě velký zážitek, hlavně jsem si spoustu věcí uvědomila. Seminář na téma strach mi dal jakousi sílu, nebo jak to nazvat, přestat se bát některých věcí a lidí a začít řešit své strachy. Za to Vám moc děkuji.”

Nové formy pomoci

Moc nás těší, že i Vy sami přicházíte s nápady, jak pomoci druhým, a svým činy jste velkou inspirací pro druhé. Velmi se nám líbil počin studenta Martina Žaluda a jeho akce „Pěšky pro Honzíka“, jejíž výtěžek pomohl Honzíku Vackovi, kterého prostřednictvím nadace mnoho z Vás podporuje.

Benefiční koncerty jsou již milou tradicí, za kterou jsme velmi vděčni. Letošní novinkou pro nás bylo uspořádání Vánočního jarmarku Křesťanské školy Elijáš, jehož výtěžek spolu s darem zřizovatele udělal nesmírnou radost rodině Šefčíkových. Třicet tisíc korun bude použito na úhradu doplatku na mechanický vozík pro Lukáška.

Nač se těšíme v roce 2017

Připravujeme nové grantové řízení, vrámci kterého na jaře rozdělíme téměř 655 000 Kč. Těšíme se také na „vylepšení“ dárcovské SMS dlouho plánované Fórem dárců. Již prý brzy budete moci odeslat DMS v hodnotě nejen 30 Kč, ale i 60 Kč nebo 90 Kč. A novinky se chystají i v oblasti online darování. Především se však těšíme na to, že společně oslavíme 25 let fungování Nadace ADRA!

Budeme rádi, když se s námi podělíte o své náměty i připomínky. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo potřebuje pomoci, dejte nám o něm vědět. Máte-li chuť zorganizovat nějakou charitativní sbírku, nebo uspořádat benefiční akci, rádi Vám poskytneme své znalosti.

Gerald G. Jampolsky kdysi řekl: ,,Dávání vede k pocitu vnitřního klidu a radosti a je nezávislé na čase.“ Dopřejme si tedy tuto radost v novém roce co nejčastěji a nebojme se být inspirací pro ostatní, protože dávání je nakažlivé a chutná prostě skvěle.

Ještě jednou upřímně děkujeme za Vaši důvěru.

Za tým Nadace ADRA

Martina Zdražilová

předsedkyně správní rady Nadace ADRA