V úterý 27. září 2016  správní rada Nadace ADRA na základě doporučení zakladatele nadace na svém zasedání jednomyslně zvolila novou předsedkyni paní Martinu Zdražilovou, starostku obce Tismice u Českého Brodu. Je též koordinátorkou týmu KIP za oblast Kolínska, a tak prostředí a aktivity ADRA zná velice dobře. (KIP tým: Komunitní Intervenční Psychosociální tým, jehož cílem je poskytovat psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnou událostí např. nehody, povodně atd.) Své funkce v nadaci se M. Zdražilová ujala 1. října 2016.

Paní Mirka Žaludová bude dál činná v nadaci jako členka správní rady. Členové správní rady jí poděkovali za dlouholetou a nezištnou práci v Adře, zvláště pak za její působení ve funkci předsedkyně správní rady Nadace ADRA.