Sklizeň rýže

V úterý 5. listopadu 2011 se vydali studenti i učitelé ze školy SAMS na rýžová pole sklízet rýži. Okolo 450 studentů i s učiteli tři dni sklízelo rýži, kterou požali srpem, svázali do snopů a odnesli k dalšímu zpracování. 25 starších studentů pak během dne a noci rýži zpracovávalo dále na strojích. Rýžové pole je situováno u cesty, po které během sklizně putovali místní lidé a zdravili studenty veselým: “Ahoj!”
Během sklizně studenti obědvali v otevřené budově nedaleko fotbalového hřiště v areálu školy. V areálu jsou také pole se zeleninou, kde je asi 1000 ks zelí, květáku a dalších druhů zeleniny pro potřeby školy.

Období zkoušek

V listopadu proběhlo na škole SAMS několik závěrečných zkoušek, které přicházejí s koncem školního roku.
15. a 16. listopadu skládali studenti 3. třídy státní zkoušky ULE, které se skládají po celém Bangladéši. Celkem skládalo zkoušku 120 studentů. Shohag Toton Boidya se po zkouškách zeptal dohlížejících na zkouškách i studentů samotných, jak pro ně byly zkoušky obtížné. Všichni se shodli na tom, že otázky byly dobré, jen angličtina byla těžší.
Od 3. do 20. listopadu probíhaly státní zkoušky JSC, které skládají studenti 8. ročníků. 68 studentů ze SAMSu odjelo do státní školy v Mohipuru v Panchbibi, kam je doprovázel zástupce školy. Podle studentů, kteří zkoušky skládali, byly zkoušky jednoduché a všichni je prý určitě složili.
23. listopadu odjelo 55 studentů ze SAMSu s doprovodem na státní zkoušky PSC do školy Uchai Primary School v Panchbibi. Tyto zkoušky skládají studenti v 5. ročnících. Všech 55 studentů říkalo, že zkoušky zvládli bez problémů.
Ve stejný den se také sešli starší studenti u závěrečných zkoušek v otevřené budově SAMSu, které psali od 8. do 11. hodiny. Zkoušky proběhly dobře.