Projekt na škole BASC

BASC je jednou z internátních škol zapojených do programu BangBaby. Jako na jediné z nich se studenti mohou připravovat na bakaláře. Letos je na škole BASC takovýchto studentů 178. Tito studenti se učí nejen teorii, ale také praktickým zkušenostem, aby byli lépe připraveni pro budoucí povolání.
Praktické zkušenosti získávají návštěvami mlýnů, továren, různých institucí apod. a také výlety do přírody. Aby škola BASC mohla takové výlety uskutečnit, potřebuje další zdroje financí. Jedním ze způsobů získání prostředků pro takové cesty je projekt, ve kterém studenti vykopali rybníky pro chov ryb. Tento projekt probíhal od 5. února do 14. března vždy od 14. do 17. hodiny, ve svátky od 7:30 do 12. hodiny.

Sportovní festival na škole BASC

Od 23. do 24. února 2012 probíhal na internátní škole BASC každoroční sportovní festival. Všichni studenti, učitelé, vedení a zaměstnanci školy žili pouze sportem.
Studenti a učitelé byli rozděleni do čtyř týmů na Červené, Zelené, Žluté a Modré. Každý z týmů obsahoval různé skupiny chlapců a dívek pod vedením zaměstnanců školy a také dvou zástupců z řad studentů, jednoho chlapce a jedné dívky. Prostor, kde sportovní festival probíhal, byl vymezen vlajkami v barvách jednotlivých týmů. Každý tým si vylosoval, kde bude jeho místo během festivalu. Červení a Zelení byli na levé straně fotbalového hřiště pod olivovníky, zatímco Modří a Žlutí na pravé. Žlutí vyvěsili na své straně veliký barevný transparent.
Program začal 23. února v 8 hodin. Nejprve byla vztyčena národní vlajka Bangladéše a všichni společně zazpívali národní hymnu. Pak byl každému týmu ukázán „Maršál“, zvláštní postava, která měla povzbudit v týmech nadšení pustit se společně do sportovních utkání. Pak vedení školy a zástupci týmů sportovní festival slavnostně zahájili.
Během festivalu bylo uspořádáno 16 her, z nichž se každý mohl účastnit maximálně tří. Soutěžilo se v běhu na 100, 300 a 500 m a v závodění v pytlích. Dále mohli účastníci vyzkoušet „závod na třech nohách“, kdy je k sobě dvojice svázána k sobě pravou nohou jednoho a levou nohou druhého soutěžícího. V neposlední řadě se mohli účastníci zapojit do závodu se lžičkami a hry se sušenkami. Nechyběl zde ani tradiční fotbalový či volejbalový zápas a také zápas v házené. Každá z her měla svoje tři vítěze, kteří dostali zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.
Při závěrečné ceremonii všechny týmy napjatě očekávali konečné výsledky, kdo bude šampionem roku 2012. Stali se jím Červení se 76 medailemi, následovali Modří, Zelení a Žlutí. Festival byl zakončen 24. února ve 3 hodiny odpoledne společnou modlitbou.