Pozorovat rozzářené tváře dětí, které si hrají na opraveném dvorku či míří do zrekonstruované třídy, patří k těm nejhezčím momentům naší práce. A právě takový pohled se nám naskytl při slavnostním předávání centra pro slabozraké a nevidomé děti v syrském Damašku.

Sýrie se již několik let potýká s vleklým vnitřním konfliktem. V jeho důsledku miliony lidí opustily své domovy a hledaly útočiště jak v jiných regionech Sýrie, tak v jiných zemích. Po částečném zklidnění situace se rodiny snaží vracet domů, naráží však na špatné podmínky a nefunkční infrastrukturu, včetně zničených škol. Během konfliktu jich byla zcela zničeno či poškozeno až 40 %.

Právě na obnovu škol a další infrastruktury pro lidi navracející se do původních domovů se proto soustředil i náš projekt. Obnovili jsme celkem 27 poškozených učeben pro přibližně 675 dětí a také již zmiňované centrum pro slabozraké a nevidomé děti.

V tomto centru jsme se především snažili vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro děti se zrakovým hendikepem. Zrekonstruovali jsme školní zahradu, kde sme položili bezpečný podklad a palmy jsme obalili molitanem, aby nebyly pro hrající si děti rizikem. Dvorek i třídu jsme vymalovali a postavili nové záchody a umývárny.

Centrum může navštěvovat celkem 100–150 dětí. Děti mohou strávit v centru celý den – dopoledne probíhá výuka, odpoledne hraní. Rodiče mají jistotu, že je o jejich děti dobře postaráno a že se pohybují v bezpečném prostředí. To jim uvolňuje ruce a mohou se věnovat práci, nutným opravám na domech, péči o mladší sourozence či dalším běžným činnostem. Celé centrum funguje komunitním způsobem a děti si vzájemně pomáhají – ať již starší mladším či slabozraké těm zcela nevidomým.

Přejeme všem malým návštěvníkům a návštěvnicím centra, ať jim dlouho a dobře slouží, a především, ať jim vydrží šťastné úsměvy na rtech.

Projekt „Rehabilitace a stabilizace pro Sýrii, provincie Damašek“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.