Od prvního května 2020 fungují v deseti krajích České republiky regionální dobrovolnická centra, která mají za cíl zlepšit regionální dostupnost dobrovolnictví. Humanitární organizace ADRA se na základě otevřeného výběrového řízení Ministerstva vnitra ČR stala zřizovatelem center v Moravskoslezském a Libereckém kraji.  

Nově ustanovená centra podpoří vzájemnou spolupráci a výměnu osvědčených postupů v rámci organizací, které dobrovolnickou pomoc nabízí. „Otevření regionálního dobrovolnického centra v Liberci vidím jako příležitost, jak propojit spoustu skvělých dobrovolnických iniciativ a projektů, ale také příležitost rozvoje dobrovolnictví v kraji,“ uvedl vedoucí projektu v Libereckém kraji Michal Čančík, který má více než sedmnáct let zkušeností s rozvojem dobrovolnictví v rámci humanitární organizace ADRA. Pozitivní dopad na rozvoj dobrovolnictví v krajích vnímá i vedoucí regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje sídlícího v Ostravě Dagmar Hoferková: „Považuji za velmi prospěšné, že takové dobrovolnické centrum v Moravskoslezském kraji vzniklo. Umožní více lidem se do dobrovolnictví zapojit a vybrat si ze široké nabídky různých oblastí, kde budou moci pomáhat. Předpokládám, že dojde k většímu propojení organizací, které dobrovolníky potřebují, k profesionalizaci těchto organizací a v neposlední řadě i k zvyšování povědomí veřejnosti o dobrovolnictví a jeho hodnotách pro společnost.“

Na základě smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR budou centra koordinovat poptávku a nabídku v oblasti dobrovolnictví. Součástí bude i vedení databáze dobrovolnických organizací. Centra budou mít dále za úkol propagaci, a to na vhodných akcích a při různých aktivitách (v budoucnu se tak uskuteční například Dny dobrovolnictví či Dny otevřených dveří dobrovolnictví), vzdělávání koordinátorů dobrovolníků, školení dobrovolníků a odborné poradenství v dané oblasti. Důležitá bude také spolupráce s krajským úřadem na tvorbě koncepcí či strategií rozvoje a podpory dobrovolnictví v kraji.

Regionální dobrovolnická centra jsou součástí projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, který realizuje od roku 2016 Ministerstvo vnitra u prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt potrvá po dobu dvou let. V rámci této doby dojde k vyhodnocení fungování nově vzniklých institucí, vytvoření metodik pro jejich činnost a ustanovení doporučení pro další postup po ukončení projektu. Ministerstvo vnitra vyčlenilo na podporu každého z deseti center jeden milion korun.

Více informací je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.