ADRA Česká republika je v kontaktu se svou partnerskou kanceláří ADRA Japonsko, která se navzdory svému vytížení snaží sdílet veškeré dostupné informace. Aktuální zprávy z pondělí 14. 3. 2011 hovoří o 1.600 obětech na životě, více než 10.000 stále pohřešovaných, 20.040 založených evakuačních centrech – celkový počet evakuovaných je více než 370.000.

V pondělí proběhl první meeting místních nevládních organizací a  dobrovolnické sítě připravené reagovat v případě katastrofy s Národním odborem sociálních věcí v Tokiu. Zaměstnanci ADRA Japonsko byli k tomu setkání také přizváni.

Teplota v Japonsku se v současnosti pohybuje kolem nuly, v  evakuačních centrech jsou lidé sužováni zimou, nedostatečně zásobeni dekami, ale také vodou, jídlem, dětským mlékem a plenkami. Obecně je nedostatek balené vody, tepelně zpracovaného jídla a paliva. Možnosti přepravy jsou velmi komplikované.

Systém reakce na mimořádné události je v Japonsku dobře a funkčně zajištěn ze strany složek státní a městské správy, o možnostech zapojení neziskových organizací se stále jedná. ADRA už však mohla založit dvě dobrovolnická centra ve městě Sendai. Zaměstnanci tokijské kanceláře se převážně pohybují v terénu, kde mapují situaci a účastní se jednání týkajících se plánování pomoci. Dle předpokladů budou nevládní organizace pomáhat zejména se zajišťováním potřeb evakuačních v  centrech.

Podle nejnovějších informací dostala ADRA Japonsko souhlas místních autorit k prvním distribucím. V evakuačním centru ve městě Sendai ve čtvrti Miyagino tak mohli během oběda rozdat miso polévku (japonská tradiční polévka) tři sta dvaceti osobám. Pro většinu z nich to bylo první teplé jídlo za celé čtyři dny od zemětřesení. „V pátek, když udeřilo zemětřesení, jsme přišli do tohoto evakuačního centra. Nebyly tu žádné deky a v tu dobu už bylo velice chladno. Usadili jsme se blízko k  sobě, abychom se navzájem zahřívali. Z dnešní polévky jsem měla opravdu radost, bylo to mé úplně první jídlo od zemětřesení. Jídlo dostáváme jen dvakrát denně, obdržet tedy něco takového je výborné,“ svěřila se pracovníkům ADRA mladá dívka, jedna z evakuovaných.

V centru se celodenně nachází asi tři sta obyvatel, zhruba třináct set lidí zde tráví noci – tisícovka jich přes den odchází do svých domovů, kde odklízí následky a do centra se vrací opět na noc.

ADRA Česká republika otevřela na pomoc Japonsku veřejnou sbírku na účtu  4028 4028/0300, pod variabilním symbolem 394. Finančně podpořit je také možné prostřednictvím dárcovských sms, zasláním zprávy ve tvaru DMS ADRA na telefonní číslo 87777.