Někdy stačí pár vteřin a vše, co jste celý život budovali, je pryč. Tak tomu bylo i 25. dubna 2015 v Nepálu. Co se podařilo znovu vybudovat první rok po zemětřesení a na čem v Nepálu pracujeme nyní?

Okamžitá pomoc

25. dubna byla sobota, ale naši kolegové z ADRA Nepál měli plné ruce práce. Hned, jak to bylo bezpečné, vyrazili do terénu, aby zjistili, kde a jak je třeba pomoci. V rámci sítě organizací ADRA jsme se zapojili s nimi. Náš první projekt zahrnoval nákup a distribuci potravinových balíčků, vodních filtrů, hygienických sad, moskytiér, stanů pro zdravotnická zařízení a školy a celt a nářadí na stavbu provizorních přístřešků ve 3 ze 14 nejhůře zasažených distriktů (Dhading, Sindhupalchok, Kavrepalanchok). Finanční pomoc byla poskytnuta z veřejné sbírky v hodnotě 366 742 Kč.

Stavba přechodných obydlí

První dny, týdny a měsíce po zemětřesení bylo třeba se zaměřit na okamžité potřeby lidí, kteří během těch pár okamžiků přišli o všechno. Život v Nepálu nebyl pro mnohé z nich snadný ani před zemětřesením, a tak byla spousta rodin odkázána na materiální pomoc přicházející převážně od neziskových organizací. Ačkoli lidé v Nepálu si navzdory neštěstí zachovali svůj pozitivní přístup, většina z nich neměla materiální ani finanční prostředky na to, aby si postavili bezpečné domy, kam by se mohli ze stanů a jiných provizorních přístřešků přestěhovat. Proto jsme se spolu s ADRA Nepál v září pustili do nového projektu, který se zaměřil na stavbu přechodných obydlí pro 500 nepálských rodin v distriktu Kavre.

Projekt probíhal od září 2015 do března 2016 a navzdory počátečním komplikacím způsobeným několikaměsíční blokádou hranic s Indií nakonec podpořil 727 rodin, tedy o 227 více, než jsme plánovali. Proč jsme stavěli právě v distriktu Kavre a ne v Dhadingu, kde jsme původně zamýšleli pomoci? Pro Dhading byl odsouhlasen jiný velký projekt financovaný Evropskou komisí. Abychom se vyhnuli duplikaci pomoci, vybrali jsme pro náš projekt jiný silně zasažený region, navíc region, pro který je ADRA Nepál nepálskou vládou určena jako koordinátor humanitární pomoci.

Příjemci pomoci z projektu byli vybráni na základě kritérií potřebnosti (nakolik byl jejich dům zničen, ohrožené domácnosti – mnoho dětí, vdovy, matky samoživitelky, lidé s handicapem, lidé s omezenými zdroji, etnické menšiny, staří lidé) a po konzultaci s místní správou. 727 rodin obdrželo materiál a nástroje pro stavbu přechodných přístřešků, které jejich obyvatele ochránily před monzunovými dešti. Rodiny si přístřešky budovaly svépomocí. Proškolili jsme 87 místních zedníků ve stavebních technikách, které umožní budovat odolnější domy. Z veřejné sbírky bylo na projekt určeno 735 942 Kč.

Podpora bezpečného životního prostředí a hygieny

V rámci třetího síťového projektu – podpora bezpečného životního prostředí a hygieny – jsme se po konzultaci s místními lidmi zaměřili jak na pomoc zemědělcům, tak na dodržování správné hygieny. Doposud jsme dodali 524 rodinám v distriktu Kavre 8 druhů rychle rostoucích plodin a proškolili jsme 461 farmářů (z toho 222 žen) v technikách pěstování těchto speciálních odrůd, které mají přispět ke zlepšení výživy. 519 domácností obdrželo zahradnické náčiní – stejně jako další potřeby pro pěstování obživy bylo náčiní často mezi věcmi, o které lidé během zemětřesení přišli.

Kromě toho jsme uspořádali úspěšnou kampaň o hygieně a sanitaci pro 500 lidí, do níž byla zapojena místní správa, média a studenti. V rámci projektu bude (do konce května) také postaveno 90 latrín a opraveno 12 vodních zdrojů. A to není vše! V dubnu jsme v Nepálu zahájili nový projekt, o kterém si můžete přečíst zde.

Shrnutí pomoci v Nepálu

Děkujeme, že pomáháte s námi!