Na jaře loňského roku byla ve městě Halaba Kulito v Etiopii postavena nová nemocnice. Prostředky na stavbu shromáždili místní obyvatelé a přispěly i místní úřady. Přestože nemocnice v té době zaměstnávala pět lékařů, nebylo možné otevřít všechna oddělení z důvodu nedostatečného či zcela chybějícího vybavení. Situace se však pomalu mění, díky prostředkům z české rozvojové spolupráce a projektu organizace ADRA.

Doktor Nigusie absolvoval studium na univerzitě v Jimmě, v červenci loňského roku zde získal doktorský titul v oblasti zubní medicíny. Okamžitě poté přijal místo v nemocnici ve městě Halaba. Jako mladý začínající lékař byl velmi nadšený a odhodlaný čelit prvním výzvám ve svém novém zaměstnání. Nejprve se však musel obrnit trpělivostí – musel totiž celé tři měsíce čekat, než bude moci uplatnit všechny své čerstvě nabyté znalosti. Stomatologické oddělení totiž nemělo dostatečné technické zázemí, aby zde doktor Niguise mohl přijímat a léčit pacienty. Avšak poté, co bylo dodáno veškeré vybavení, byl postup velmi rychlý. Trvalo pouze dva dny, než byly nainstalovány všechny přístroje, a byl tak zahájen denní provoz. V prvních pěti dnech doktor ošetřil 20 pacientů. Nejbližší zubní ordinace je v Awase nebo přímo v hlavním městě Addis Abebě, které je však téměř 300 kilometrů vzdáleno. Otevření zubní ordinace ve městě Halaba šetří lidem z okolí čas i peníze, které by jinak museli věnovat na cestu do těchto vzdálených míst.

Nemocnice Halaba-Kulito

V posledních týdnech v prosinci byla také na očním oddělení nemocnice realizována osvětová kampaň týkající se léčby a prevence šedého zákalu, kampaň vedl regionální zdravotní úřad. Několik týdnů před tím by něco takového bylo ale nemyslitelné, jelikož oční oddělení nemělo nic z nutného vybavení. Teprve jeho poskytnutí ze strany organizace ADRA umožnilo zahájení léčby. Velmi častou nemocí je zde oční zákal, trpí jím hlavně starší lidé z nižších sociálních vrstev. Nemocnice však ty, kteří prokážou nízký příjem, léčí zdarma. Kampaň měla původně naplnit hlavně dva cíle: poskytnout léčbu co nejširšímu okruhu pacientů a současně upozornit obyvatele na nové možnosti nemocnice. Nicméně druhý cíl se splnil i bez této osvětové kampaně – informace o novém očním oddělení se mezi lidmi rozšířila velmi rychle. Již nyní je čekárna naplněna k prasknutí.

Česká rozvojová agentura

Jak můžete nemocnici v Halaba – Kulito podpořit?

Zasláním finančního daru na účet č. 85358/0300, variabilní symbol 191.