Tým ADRA odjel o víkendu do srbského města Obrenovac, kam veze techniku k obnově bydlení pro zatopené rodiny. Jedná se zejména o tolik potřebné vysoušeče, kterých je na místě nedostatek, a také wap čističky a agregáty na výrobu elektřiny. „Kromě techniky vezeme i desinfekční prostředky a do srbštiny přeloženou příručky s postupem, jak vysušit správně dům, automobil a vyčistit vodu ve studni. Jsou to praktické rady, které v minulosti ocenili při povodních i lidé u nás,“ vyjmenovává krizový koordinátor Adry Josef Koláček.

Pomoc SrbskuObrenovac patří k nejzasaženějším městům, řeka Sáva ho zaplavila takřka celé, voda v centru dosahovala dvou metrů. Vláda nařídila úplnou evakuaci a třicet tisíc lidí muselo odejít do evakuačních center v Bělehradu. Situaci ztížil rozsáhlý výpadek elektřiny, protože voda ochromila nedalekou elektrárnu, jež zásobuje třetinu Srbska.
Český tým bude v Srbsku pomáhat koordinovat fázi obnovy. V Obrenovaci bude týden, avšak vrátí se tam ještě koncem června.

Povodně v Srbsku a Bosně a Hercegovině jsou nejhoršími za posledních 120 let. V obou balkánských zemích velká voda postihla kolem milionu obyvatel a vyžádala si přes padesát životů.
Povodně zanechaly rozsáhlé škody. Zejména obnova poničené dopravní infrastruktury, zdevastované kanalizační sítě a také znehodnocené orné půdy bude otázkou několika dalších let.

Pomoci obětem záplav v Srbsku a Bosně a Hercegovině můžete:

  • zasláním částky na konto veřejné sbírky, číslo účtu 34983498/0300, var. symbol 510. Váš dar je daňově odečitatelnou položkou. Žádost o vystavení potvrzení je možné vyplnit zde.
  • zasláním platby on-line prostřednictvím platební brány níže. V případě, že chcete vystavit potvrzení o daru, prosím vyplňte všechny kontaktní údaje.