Není to tak dávno, kdy tématem číslo jedna v médiích i v diskuzích na sociálních sítích byli migranti. S nástupem pandemie COVID-19 se vše změnilo. Rekordy v počtu příchozích uprchlíků vystřídaly statistiky počtu nakažených a po migrantech jakoby se země slehla. Jenomže skuteční lidé, kteří v důsledku války, přírodních katastrof či chudoby opustili své domovy, nikam nezmizeli. A jejich situace je mnohdy ještě složitější než dříve. Mužům, kteří na cestě za lepší budoucností uvízli v bosenských táborech Ušivak a Blažuj, jsme v uplynulých dvou letech pomáhali v rámci projektu „Úsměv pro všechny“.

Nekonečné čekání a obavy z budoucnosti

Migrační krize v Bosně a Hercegovině začala v roce 2017. V průběhu 4 let dorazilo dle oficiálních údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) přes 70.000 lidí. Ačkoli koronavirus příliv uprchlíků zbrzdil, počátkem roku 2021 se v zemi stále nacházelo přes 8000 uprchlíků, z toho 5700 přebývalo v uprchlických táborech a přes 2000 jich oficiálně nemělo žádné ubytování.

V táborech převládají především svobodní mladí muži, kteří kvůli nemožnosti věnovat se práci či jiným aktivitám tráví většinu času pouze bloumáním po táboře. Strádali a často mnoho obětovali, aby se dostali do vyspělých zemí Evropské unie. Vědí však, že život v nové zemi přináší mnohé výzvy. Obávají se, jak získají práci, vzdělání, zdravotní péči, ale bojí se třeba i pro nás „normálních“ věcí – jak funguje doprava, nakládání s odpadem a podobně. Uvězněni v nekonečném čekání často ztrácí naději i motivaci.

Šance stát se platnými členy společnosti

Mladým mužům, kteří mají jako skupina potenciál rychle se učit novým věcem a znalostem,  jsme nabídli možnost na sobě pracovat a naplnit čas smysluplnou činností. Díky vzdělávacím i další aktivitám se opět mohli zapojit do aktivnějšího života a zvýšit si tak sebevědomí i úctu k sobě samým. Zaměřili jsme se na 3 oblasti: vzdělávání, psychosociální pomoc a zlepšení životních podmínek. Naplánovali a realizovali jsme celkem 12 různých kurzů. Vzdělávací kurzy rozvíjely praktické dovednosti, které jsou důležité k uplatnění na trhu práce. Účastníci se tak například naučili psát CV a motivační dopisy, proškolili se v používání MS Office či používání internetu a učili se základům cizích jazyků (němčina, angličtina, bosenština). V rámci workshopů na psychosociální podporu jsme se věnovali důležitosti péče o sebe samé a nabídli kurz „Cesta migranta z mužské perspektivy“ i individuální psychoterapeutická sezení. Muži se mohli dobrovolnicky zapojit do budování a oprav vybavení tábora – venkovní tělocvičny a kuchyně, instalace sportovního vybavení, oprav laviček a cest, sázení stromů atd. Tato tzv. „skupina pomocníků“ pomáhá pečovat o vybavení tábora i nadále. V neposlední řadě jsme zlepšili životní podmínky v táboře poskytnutím nezbytného vybavení – matrací, ložního prádla, polštářů, ručníků či hygienických potřeb.

Povedlo se, překážkám navzdory

Kvůli pandemii COVID-19 a následným restrikcím jsme museli přistoupit k některým změnám, nicméně jako celek se projekt podařilo úspěšně dokončit a realizovat téměř všechny naplánované aktivity. Zájem o účast byl velký a bohužel jsme zdaleka nemohli zapojit všechny, kdo chtěli. Celkový počet přímo zapojených do vzdělávacích aktivit a aktivit na psychosociální podporu byl 359 a dalších 850 lidí bylo zapojeno nepřímo. Díky projektu jsme zlepšili životní podmínky v táborech a mladí muži se naučili novým dovednostem a znalostem. Zapojením do aktivit znovu nalezli smysluplnou náplň času a cítili se (a skutečně byli) užiteční. Podpořili jsme jejich motivaci učit se a pracovat na sobě. A především jsme mnohým vrátili naději a sílu nevzdávat se.

Projekt podpořili

Projekt „Úsměv pro všechny“ byl realizován ve spolupráci s partnery ADRA Bosna a Hercegovina a ADRA International a byl financován z darů od českých a zahraničních soukromých dárců.