Přes 6 milionů lidí uprchlo v důsledku války z Ukrajiny. Většina z nich odešla hned po začátku konfliktu, často ve spěchu, jen s tím nejnutnějším. Jiní čekali týdny a měsíce, nechtěli odejít, nevěřili, že válka dojde až k nim… Všechny spojuje jedno, válka jim obrátila život naruby. Jak ADRA pomáhá těm, kdo museli opustit své domovy a odešli hledat bezpečí za hranice své rodné země?

Moldavsko

Moldavsko patří mezi nejchudší státy Evropy. Již před konfliktem žila 1/3 obyvatelstva téměř pod hranicí chudoby. Od ledna 2022 přišlo do Moldavska 739 438 uprchlíků z Ukrajiny, z toho přes 100 000 z nich zůstalo prokazatelně v zemi. Místní obyvatelé prokázali obrovskou solidaritu a poskytli lidem utíkajícím před válkou jídlo, základní potřeby i ubytování. Kvůli zhoršující se situaci však hostující rodiny nejsou schopny dlouhodobě poskytovat uprchlíkům zázemí. Nově příchozí tak směřují do kolektivních center pro ubytování uprchlíků, která však leckdy nejsou adekvátně vybavena a chybí jim dlouhodobá finanční podpora pro zajištění základních potřeb. A právě v kolektivních centrech za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí pomáhá i česká a moldavská ADRA.

V uplynulém roce jsme se zaměřili na nutné opravy v kolektivních centrech, ale pokračovali jsme i v jazykových kurzech, které pomáhají nově příchozím lépe se začlenit do společnosti. V neposlední řadě jsme poskytovali potravinovou pomoc a hygienické balíčky. I přes těžkou situaci, ve které se uprchlíci nachází, a i když konec konfliktu je stále v nedohlednu, neztrácejí naději a jsou vděčni nejen za materiální pomoc, ale i solidaritu a psychickou podporu.

Pomoc od společností EzzyLink a ADRA Česká republika byla v této bouřlivé době záchranným lanem. Pro někoho, jako jsem já, kdo musel náhle všechno opustit, není tato pomoc jen o věcech, které jsem dostala, ale také o soucitu a solidaritě, které se k nim pojí. Ujišťuje mě, že na světě stále existuje naděje a dobrá vůle. Jsem za tuto štědrost nesmírně vděčná.
– Tatyana

Gruzie

Do Gruzie přišlo od začátku války přes 200 000 uprchlíků, přes 25 000 jich prokazatelně zůstalo. Většina z nich pochází z okupovaných území Ukrajiny, Gruzie tak byla často jediným místem, kam mohli odejít. Mnoho rodin si nemůže dovolit adekvátní výživu – kvůli zvyšujícím se cenám i nutnosti šetřit na další výdaje omezují lidé množství zkonzumovaných potravin. Starší osoby, osoby s postižením a chronickými nemocemi čelí často také zvláštním zdravotním rizikům způsobeným nedostatečným přístupem k zdravotní péči. Sociální izolace v cizím prostředí ztěžuje začlenění nově příchozích do místních komunit. Snažíme se o zlepšení životních podmínek těchto lidí a jejich větší začlenění do hostitelské komunity.

Inna a Jurij: žii jsme v neustálém strachu

Prvních čtyřicet dva dní války strávili manželé Malajevovi ve sklepě v Mariupolu. Inna kvůli tomu nemohla včas podstoupit operaci očí a téměř přišla o zrak. Kromě toho čelí dalším vážným zdravotním problémům včetně rakoviny. „Situace v Mariupolu se rychle zhoršovala. Neustálé ostřelování a nejistota ohledně budoucnosti činily život nesnesitelným. Základní potřeby jako voda, elektřina a potraviny se staly vzácnými. Moje manželka a já jsme byli neustále ve strachu o naši bezpečnost. Nakonec jsme si uvědomili, že musíme odejít, pokud chceme mít alespoň nějakou šanci na lepší život,” líčí Jurij, proč se rozhodli z Ukrajiny odejít.

Do Gruzie se rodina dostala v létě 2022. V Batumi zažívali nové výzvy, včetně jazykových a kulturních rozdílů. V únoru 2023 navštívili očního lékaře a Inna konečně podstoupila operaci. Poté se vrátili do Batumi, kde žijí v domově pro uprchlíky, Inna pokračuje v léčbě svých dalších onemocnění. I když lékařskou péči dostává zdarma, kvůli dalším nákladům na léky a jiné nezbytné věci je jejich finanční situace velice obtížná. Proto jsou jedněmi z těch, kdo od nás obdrželi potravinovou pomoc. Rodina stále doufá, že se jednoho dne vrátí do své domovské země.

Česko

Od začátku konfliktu pomáháme prostřednictvím našich dobrovolnických center uprchlíkům i u nás v České republice. V uplynulém roce jsme se soustředili zejména na integrační aktivity, tedy pomoc lidem začlenit se a žít plnohodnotný život v nové zemi. Pro zlepšení znalosti češtiny jsme pořádali konverzační setkání i jazykové kurzy. Pokračovali jsme v podpoře pracovní integrace a celkem se nám povedlo získat zaměstnání pro 40 lidí. Pracují na nejrůznějších pozicích od prodavače v našem charitativním ADRA obchodě, přes koordinátorku práce s dětmi, psychologa, překladatele. Až do června jsme poskytovali psychosociální podporu rodinám, které přišly přímo z válečných oblastí. Celkem jsme podpořili 1 200 rodin. Především pro děti jsme pak organizovali výlety a volnočasové aktivity – filmový klub, výtvarné dílny, tábory či sportovní akce. Během roku jsme uspořádali 75 akcí pro téměř 700 dětí.

Pomoc v číslech

18 306

účastníků a účastnic na akcích

2 731

aktivit pro uprchlíky

924

dobrovolníků zapojených do integračních aktivit

Donoři

Projekt „Zajištění potřeb nejzranitelnějších místních obyvatel a uprchlíků v Moldavsku“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.