Sbírka „Pomáhejte s námi“, kterou Český rozhlas ve spolupráci se svým nadačním fondem uspořádal pro lidi postižené povodněmi, vynesla 12,2 milionů korun. O rozdělení financí se postarají i humanitární organizace Člověk v tísni a ADRA. Každá z organizací obdržela ze sbírky „Pomáhejte s námi“ 4,5 milionů korun, které rozdělí konkrétním domácnostem ze zaplavených oblastí. 

Sbírka byla oficiálně zahájena 6. června 2013 na základě aktuální povodňové situace. 14. června vyvrcholila dárcovským dnem, kdy bylo v největším studiu Českého rozhlasu zřízeno speciální call centrum, ve kterém se po celý den střídali VIP hosté a zaměstnanci rozhlasu, jako telefonisté. Během jediného dne telefonní operátoři přijali přísliby na více než šest milionů korun. Z důvodu obrovského zájmu a velké solidarity lidí, kteří chtěli pomoci svým spoluobčanům, byla sbírka prodloužena.

Nadační fond Českého rozhlasu

Výtěžek sbírky předčil očekávání, a tak konečná částka 12,2 milionů korun může být rozdělena do více obcí, než bylo původně zamýšleno. Vzhledem k výši hodnoty získaných prostředků byla ve věci rozdělování zahájena spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi Člověk v tísni a ADRA, které mají nasazené terénní týmy a popovodňovou pomoc zasaženým oblastem již poskytují.

Finanční prostředky ze sbírky ADRA využije na rekonstrukce vyplavených domů a na nákup vybavení  domácností

„Vážíme si navázání spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu i toho, že můžeme spojit své síly a společně zaplaveným domácnostem pomoci,“ říká Josef Koláček, hlavní koordinátor pomoci při mimořádných událostech organizace ADRA, a dodává: „Finanční prostředky ze sbírky využijeme na obnovu bydlení lidí v zatopených oblastech. V první fázi půjde o příspěvky na rekonstrukce domů a opravy podlah a omítek. V další fázi pak budeme přispívat na nákup vybavení domácností, tedy na nákup nábytku, elektrotechniky nebo zařízení dětských pokojíčků.”

Obě organizace pomáhají obcím především na Kolínsku, Kutnohorsku, Nymbursku a Litoměřicku. Člověk v tísni poskytuje pomoc navíc na Mělnicku, v Ústeckém kraji a postiženým částem v Praze a okolí.

 „Vítáme příspěvek z povodňové sbírky Českého rozhlasu. Prostředky použijeme společně s veškerými finančními zdroji, které se na pomoc po povodních podařilo shromáždit, na přímou pomoc rodinám a domácnostem. Chtěl bych poděkovat jak dárcům, kteří se rozhodli pomoci, tak i nadačnímu fondu Českého rozhlasu. Ten se svým rozhodnutím poskytnout prostředky přes organizace, které působí po povodních pravidelně a jsou v terénu, přidal ke společnému úsilí o rovnoměrné a koordinované pokrytí všech postižených oblastí a zasažených rodin,“ říká Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

Část vybraných peněz půjde prostřednictvím sbírky Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu také na pomoc nevidomým a zrakově postiženým spoluobčanům, které povodně zasáhly.

Lidé v zatopených oblastech potřebují co nejrychleji zlikvidovat škody

Ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Martina Kaderková se přiznala k dojetí nad solidaritou, kterou obyvatelé České republiky s postiženými projevili. „Dary všech těch lidí, kteří mnohdy nemají sami moc prostředků, a přesto jsou ochotni se o ně podělit s potřebnými, mě naplnily optimismem. Jsem ráda, že se našlo tolik dárců a věřím, že vybrané finanční prostředky opravdu pomohou tam, kde je to nejnutnější.“ 

„Děkujeme za naději na pomoc. Jsme v situaci, kdy voda zničila veškeré vybavení domácnosti. Potřebujeme co nejrychleji začít likvidovat škody – vysoušet, pozvat řemeslníky. Škody odhadujeme dle zkušeností z roku 2002 na 500 tis. Kč jen na stavbě, dalších 300 tis. na vybavení. Uvědomujeme si, že je to velká částka a že je potřeba pomoc i pro ostatní. Prosíme ale o jakoukoli finanční pomoc, abychom mohli co nejdříve začít se zednickými pracemi,“ napsal do Českého rozhlasu pan Růžička.

Více informací o sbírce „Pomáhejte s námi“ je k dispozici na speciální webové stránce Českého rozhlasu www.pomahejtesnami.cz