Ve čtvrtek 10. 1. 2013  jmenovala správní rada Nadace ADRA nového předsedu. Je jím Michal Čančík, který  založil a až doposud vede první ADRA dobrovolnické centrum v České republice, a to ve Frýdku-Místku. Kromě organizování dobrovolnické práce spolupracoval rovněž na založení dalších dobrovolnických center v Moravskoslezském kraji a podílel se na přípravě metodiky řízení těchto center v celé České republice. V oblasti dobrovolnictví je považován všeobecně za výraznou osobnost, která vytvářela pozitivní povědomí ve společnosti o této činnosti. Michal Čančík se bude věnovat vedení Nadace ADRA v pracovním režimu, který mu dovolí, aby ve vedení Dobrovolnického centra ve Frýdku-Místku pokračoval i nadále.

Členové správní rady Nadace ADRA poděkovali za dosavadní vedení Radomíru Špinkovi, který byl na žádost předsedy rady ADRA, o. s. Mikuláše Pavlíka pověřen funkcí zástupce ředitele občanského sdružení ADRA. Jeho hlavní náplní práce bude zajištění rozrůstajícího se chodu jednotlivých oddělení. Nadále však zůstává odpovědný za úspěšný rozvojový projekt BanglaKids, který se věnuje vzdělávání dětí nejchudších vrstev obyvatel Bangladéše.