Známka kvality je záruka a kontrola nadace, kterou uděluje Fórum dárců členům Asociace nadací v České republice. Cílem tohoto ocenění je přispět k posílení důvěry v odbornou a etickou profesionalitu držitele známky, posílit transparentnost, a usnadnit tak stávajícím i potenciálním dárcům a spolupracujícím organizacím orientaci v neziskové sféře.

Získat známku kvality není pro organizace povinné, ale zcela dobrovolné. Sebehodnocení uchazečů o Známku kvality není přitom vůbec formálním procesem a získání certifikátu není automatické. Činnost nadace totiž ověřuje Fórum dárců a poté ji posuzuje ještě nezávislá komise. Prověřuje se oblast vedení a správy nadačního majetku, hospodaření, etické chování a odpovědnost, prostředky nadace a grantová pravidla, otevřená komunikace a spojení se zřizovatelem. Zájemce může tento certifikát získat teprve po vyhovění nezbytných požadavků, a to pouze na dobu dvou let.

Nadace ADRA získala tuto známku již podruhé, což považuje nejen za ocenění své činnosti ve prospěch těch, kdo potřebují pomoc, ale i jako morální závazek vůči laické i odborné veřejnosti do budoucnosti.