Nadace ADRA vyhlašuje 22. dubna 2013 grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků Nadačního investičního fondu (NIF).  V jeho rámci mohou neziskové organizace žádat o příspěvky na projekty zabývající se rozvojem dobrovolnictví nebo projekty, jež se zaměřují na práci s lidmi v mimořádných situacích. 

 

Zaměření grantového řízení v roce 2013:

1. Podpora projektů zaměřených na rozvoj dobrovolnictví v oblasti:

  • sociální péče a zdravotnictví
  • při živelných katastrofách a mimořádných událostech
  • výchova dětí a mládeže k dobrovolnictví a účinné pomoci druhým

2. Podpora projektů, zaměřených na holistický rozvoj lidí v mimořádných životních situacích

Finanční prostředky na podporu těchto projektů budou poskytnuty neziskovým organizacím na základě otevřeného výběrového řízení. Celkově bude rozdělena částka 1,000.000 korun, s tím, že maximální výše grantu je 100.000 korun. Uzávěrka pro podání žádostí je 22. května 2013. Bližší informace (podmínky, pravidla, formuláře atd.) zde. Adresa pro případné dotazy: nadace@adra.cz