Grantové řízení Nadace ADRA 2015

Nadace ADRA vyhlašuje grantové řízení 2015 na rozdělení výnosů z finančních prostředků (bývalého Nadačního investičního fondu). Nestátní neziskové organizace mohou žádat o finanční příspěvky na projekty zaměřené na rozvoj:

1. Dobrovolnictví v oblasti

  • sociální péče a zdravotnictví
  • při živelních katastrofách a mimořádných událostech
  • výchova dětí a mládeže k dobrovolnictví a účinné pomoci druhým

2. Všech forem hospicové péče

Podpořeny budou projekty, které proběhnou v období 1. června 2015 – 30. června 2016. Celkově bude rozdělena částka 700 000 Kč s tím, že maximální výše grantu je 80 000 Kč. Uzávěrka pro podání žádostí je 10. dubna 2015.

Podrobnější informace (formuláře, podmínky, pravidla atd.) naleznete zde. S případnými dotazy se obraťte na nadace@adra.cz.