Grantová komise Nadace ADRA na svém zasedání 6. května 2015 doporučila správní radě nadace podpořit 19 projektů, mezi které rozdělila 700 000 Kč.

Nadace ADRA vyhlásila v únoru 2015 grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků bývalého Nadačního investičního fondu. Výzva byla uveřejněna na webových stránkách: Nadace ADRA, Fórum dárců, Neziskovky a Dobrovolník.

Nestátní neziskové organizace mohly do 10. dubna 2015 žádat o finanční příspěvky na projekty zaměřené na:

1. Rozvoj dobrovolnictví v oblasti

  • sociální péče a zdravotnictví
  • při živelních katastrofách a mimořádných událostech
  • výchova dětí a mládeže k dobrovolnictví a účinné pomoci druhým

2. Rozvoj všech forem hospicové péče

Nadace obdržela celkem 64 žádostí v celkové výši 4 043 436 Kč, z nichž 55 projektů se týkalo podpory dobrovolnictví a 9 podpory hospicové péče.

Správní rada Nadace ADRA na svém zasedání 20. května 2015 návrh grantové komise schválila.

Název projekt (NNO, místo)

Výše přiděleného grantu (v Kč)

Osobní náklady zdravotníků pracoviště ve Velkém Meziříčí (Domácí hospic Vysočina, Nové Město na Moravě)

30 000

Dobrovolníci ve prospěch nevyléčitelně nemocných (Hospic sv. Jana
N. Neumanna, Prachatice)

70 000

Podpora péče mobilního hospice Anežky České (Oblastní charita, Červený Kostelec)

40 000

Domácí hospicová péče v Litoměřicích a okolí (Hospic sv. Štěpána, Litoměřice)

70 000

Koordinace dobrovolníků v Domě tří přání (Dům tří přání, Praha 6)

30 000

Pomáháme, chceme porozumět (Apla, Praha)

40 000

Dobrovolnictví v rodinách (Šance pro tebe, Chrudim)

40 000

Vzdělávání seniorů – dobrovolníků v Životě 90 (Život 90, Praha)

40 000

Dobrovolníci na Českolipsku (ADRA, o. p. s., DC Česká Lípa)

25 000

Bohatství je v dávání (ADRA, o. p. s., DC České Budějovice)

40 000

Výchova dětí k dobrovolné mezilidské pomoci v regionu Frýdecko-Místecko (ADRA, o. p. s., DC Frýdek-Místek)

30 000

Projekty DC ADRA Havířov (ADRA, o. p. s., DC Havířov)

30 000

Zahájení činnosti DC – propagace dobrovolnictví a získávání dobrovolníků (ADRA, o. p. s., DC Chomutov)

40 000

Dobrovolníci pomáhají Ostravě (ADRA, o. p. s., DC Ostrava)

40 000

Dobrovolníci v Praze pomáhají dětem i seniorům

(ADRA, o. p. s., DC Praha)

25 000

Podpora a rozvoj dobrovolnických projektů (ADRA, o. p. s., DC Valašské Meziříčí)

30 000

Dobrovolníci pomáhají Zlínsku (ADRA, o. p. s., DC Zlín)

30 000

Dobrovolnická služba lidem zasaženým mimořádnou událostí

(ADRA, o. p. s.)

15 000

Ve dvou se to lépe táhne (ADRA, o. p. s., DC Znojmo)

35 000

CELKEM 19 projektů

700 000