Nadace ADRA vyhlásila 22. dubna 2013 grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) pro období 2013/14, který činil za rok 2012 částku 210 304,-Kč.  Na základě rozhodnutí správní rady nadace bylo v tomto grantovém řízení rozděleno celkem 1 000 000,- Kč mezi 20 projektů.

V rámci grantového řízení byly vyhlášeny dvě oblasti podpory a to:

1. Podpora projektů zaměřených na rozvoj dobrovolnictví:

  • v sociální péči a zdravotnictví
  • při živelních katastrofách a mimořádných událostech
  • v oblasti výchovy dětí a mládeže k dobrovolnictví a účinné pomoci druhým

2. Podpora projektů zaměřených na holistický rozvoj lidí v mimořádných životních situacích

Výzvu Nadace ADRA uveřejnila na webových stránkách nadace, na webových stránkách Fóra dárců, na portálech Neziskovky.cz a Dobrovolnik.cz. Neziskové organizace podaly celkem 86 žádostí, ze kterých v neděli 9. června 2013 grantová komise Nadace ADRA na svém jednání doporučila správní radě podpořit těchto 20 projektů. Správní rada návrh schválila.

PROJEKT (NNO, místo)

VÝŠE PŘIDĚLENÉHO GRANTU

Dobrovolníci v hospici (Hospic sv. Štěpána, Litoměřice)

52.000

Celostní péče o doprovázející a pozůstalé v Hospici Dobrého pastýře

(Tři, Čerčany)

60.000

Den dobrovolníkem (Diakonie ČCE, středisko Rolnička, Soběslav)

40.000

Rádcovský kurz (Klub Pathfinder, Praha 4)

50.000

Dobrovonické centrum-moje zázemí (Fokus Vysočina, Havlíčkův Brod)

30.000

Rozvoj dovedností a schopností dobrovolníků v Domově SR (Domov Sue Ryder, Praha 4)

50.000

Vzdělávání nemocničních kaplanů v oblasti krizové intervence (Asociace nemoc. kaplanů, Praha 10)

40.000

Dobrovolně v Letním domě (Letní dům, Praha 2)

30.000

My chceme taky na tábor (Centrum Generace, Liberec)

30.000

Dobrovolnictví v rodinách a NZDM (Šance pro Tebe, Chrudim)

70.000

Pomoc dobrovolníků tělesně a mentálně postiženým v integraci do společnosti (Daneta, Hradec Králové)

27.000

Dobrovolníci pro děti a mladé lidi s autismem (Apla JM, Brno)

31.000

Dobrovolnická činnost v nemocnici s poliklinikou v ČL (DC ADRA, Česká Lípa)

25.000

Rozvoj dobrovolnictví v okrese Karviná (DC ADRA, Havířov)

60.000

Dobrovolnictví (DC ADRA, Ostrava)

100.000

Laskavost je nejúčinnější lék na světě (DC ADRA, České Budějovice)

70.000

Dobrovolníci na Znojemsku aneb pomáhat nás baví (DC ADRA, Znojmo)

70.000

Dobrovolníci přináší radost (DC ADRA, Zlín)

60.000

Podpora a rozvoj dobrovolnických programů (DC ADRA, Valašské Meziříčí)

70.000

Dobrovolnictví v org. poskytujících soc. a zdrav. služby v hl. m. Praha

(DC ADRA, Praha)

35.000