Název projektu: Your Voice Matters!

Program: Erasmus+ Mládež

Datum: 19. – 26. 6. 2015

Místo: Srbsko, Kopaonik

Typ akce: školení pro pracovníky s mládeží a pro mládež

Jednotýdenní školení pod vedením zkušených lektorů se uskuteční od 19. do 26. června v Srbsku. Školení se bude účastnit 26 vybraných pracovníků s mládeží (osoby ve věku 13 až 30 let) a zástupců pracovníků s mládeží z 10 partnerských zemí Evropy a Asie. Cílem tohoto školení je zvyšování uplatnitelnosti mladých lidí, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění (zdravotní postižení, sociální vyloučení, špatná uplatnitelnost aj.) na pracovním trhu. Účastníci budou na konci školení disponovat důležitými znalostmi a dovednostmi týkajícími se práv znevýhodněných a hendikepovaných mladých lidí, psaní životopisů a motivačních dopisů, prezentačních a komunikačních schopností, možností hledání stáží, studia či práce v rámci Evropy, sociálního podnikání a dalších možností, jak zvýšit zapojení znevýhodněné mládeže do pracovního trhu.

Profil účastníků:

  • Pracovníci se znevýhodněnou/hendikepovanou mládeží
  • Osoby, které s touto cílovou skupinou zatím nepracují, ale jsou silně motivováni s tím začít, a toto školení by proto pro ně bylo velkým přínosem
  • Zástupci hendikepované/znevýhodněné mládeže (zdravotně postižení, sociálně znevýhodnění aj.)

Požadavky na účastníky školení:

  • Splňují profil účastníka
  • Alespoň základní znalost anglického jazyka
  • Ochota aktivně se účastnit celého školení a pracovat v multikulturním prostředí

Organizátor hradí účastníkům cestovní náklady do výše 275 EUR, ubytování a stravu v místě školení a pracovní a studijní materiály.

ADRA o. p. s. koordinuje tento projekt ve spolupráci s dalšími 9 partnery. Hlavním organizátorem školení je ADRA Srbsko.

V případě Vašeho zájmu prosím zašlete nejpozději do 5. 6. 2015 vyplněnou přihlášku na emailovou adresu vladicasavicevic@hotmail.com a do kopie emailu dejte lenka.pazicka@adra.cz.

Přihláška je ke stažení zde.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Lenku Pažickou na emailové adrese lenka.pazicka@adra.cz.