V prosinci byla v osadě Ambari na jihu Bangladéše slavnostně otevřena nová vesnická škola s kapacitou pro 70 dětí.  Dříve se na stejném místě děti učily v chýšce z vlněného plechu. Stavba byla realizována v rámci programu BangBaby organizace ADRA, jehož cílem je podpora vzdělání chudých bangladéšských dětí. Finance na stavbu poskytla Nadace Maranatha podnikatele Radima Passera.

Již od roku 1999 mohou lidé formou adresného sponzorství financovat vzdělání dětí z Bangladéše. Podnikatel Radim Passer, jeden z významných dárců programu BangBaby, Bangladéš před několika lety navštívil. Prohlédl si několik podporovaných škol, nejvíce jej však překvapila situace v odlehlé osadě Ambari. Do této osady nevede žádná cesta; od nejbližší je to ještě hodinu pěšky, další možností je hodinová plavba lodí, pokud je ovšem dostatečně vysoká hladina. V osadě sice tehdy fungovala malá škola, ale jednalo se pouze o jakousi chýšku z vlnitého plechu, kvůli kterému bylo ve slunečných dnech uvnitř nesnesitelné vedro.  V podobné chýšce bydlel i učitel školy. Radim Passer se proto rozhodl, že poskytne prostředky na stavbu cihlové školy.

Vlastní stavba začala v únoru 2011, v prosinci stejného roku pak byla za přítomnosti koordinátorky programu BangBaby Jarmily Szkutové škola slavnostně otevřena. Stavba se neobešla bez komplikací; kvůli odlehlosti, velkému vedru a množství hadů nebylo jednoduché sehnat dělníky. Stavební materiál byl na místo dopravován lodí, přičemž se využilo i toho, že na několik dní stoupla hladiny voda vlivem tsunami u japonských břehů – tehdy bylo přepraveno nejvíce nákladu.

Dnes školu navštěvuje 35 dětí. Záměrně byla postavena na valu a z cihel tak, aby odolala častým povodním, součástí je i ubytovna pro učitele s rodinou. Díky projektu Energie pro školy v Bangladéši byla škola opatřena také solárním panelem, takže má vlastní zdroj elektřiny.  Škola si chce na provoz přivydělávat chovem sladkovodních ryb, proto byl v blízkosti vybudován i rybník. Bahno z jámy pro budování rybníku bylo použito na zúrodnění půdy v okolí školy, díky čemuž zde učitel Žáci vesnické školy v Ambari před starou budovoumůže pěstovat zeleninu pro vlastní spotřebu.

Radim Passer také financoval dostavbu druhého patra dívčího internátu v Gopalgonj, další ze škol zapojených do programu. Na internátu předtím bydlelo 99 dívek, které se tísnily v jednom patře. Dostavbou škola získala více prostoru pro stávající žačky a dokonce může přijmout i nové. Dobudovány zde byly také nové sprchy a toalety.

V Bangladéši byla relativně nedávno zavedena povinná školní docházka, ale státní školy mají nevalnou úroveň. Učitelé ve státních školách jsou málo placení, proto mají různá jiná zaměstnání a do škol docházejí třeba jednou za měsíc. Nahrazují je tzv. pomocní učitelé, kteří často jen udržují docházku.  Také proto se stává, že jedenáctileté děti ještě neumějí číst a psát,“ popisuje stav školství v Bangladéši Jarmila Szkutová.  Kvalitní vzdělání zde proto nabízejí pouze soukromé školy, školné si však mnozí rodiče nemohou dovolit, proto vznikl program BangBaby. V roce 2011 díky českým dárcům chodilo do školy 1718 bangladéšských dětí.