Přinášíme vám střípky z monitorovací cesty našeho kolegy Andreje Arvensise ze zahraničního oddělení, během níž navštívil všechna čtyři zambijská města, ve kterých tento rok organizace ADRA pomáhá s budováním odolnosti vůči onemocnění covid-19. Po dobu strávenou v Zambii dohlédl na distribuci ochranných prostředků, školení místních obyvatel i spokojenost dobrovolníků, kteří se do projektu zapojili. Následující fotoreportáž vám přiblíží průběh Andrejovy cesty.

Projekt se zaměřuje na 4 zambijská města – Lusaka, Kalabo, Kaoma a Chirundu, kde celkově pomáháme 9600 lidem a třem nemocnicím za podpory 80 dobrovolníků a 60 veřejných institucí v boji proti šíření koronavirového onemocnění covid-19.

Ve spolupráci s Fakultou tropického zemědělství České zemědělské univerzity se podařilo dopravit 3 mobilní laboratoře mobiLab do nemocnic v Chirundu, Lusace a Kalabu.

Díky nim budou místní zdravotníci, vyškolení odborníky z ČZU, moci odhalovat nejen covid-19, ale i onemocnění jako jsou cholera, malárie nebo HIV i v odlehlých a těžko dostupných místech.

Kromě mobilních laboratoří jsme nemocnicím dodali dezinfekční a jiné ochranné pomůcky, například stojany s nádržemi na vodu k umývání rukou. A nejen jim. Prostředky jsme dodali všude tam, kde je risk nákazy nejvyšší.

Mezi naše aktivity v Zambii patří i šíření informací o onemocnění covid-19 a jeho prevenci. Zaměřili jsme se nejen na poučení místních obyvatel, ale i na školení místních institucí a úřadů, které mohou lépe předávat informace zdejší komunitě.

S šířením osvěty nám pomáhají skupiny vyškolených místních dobrovolníků, kteří kromě působení v terénu a informování obyvatel pomáhají s distribucí ochranných prostředků.

Dalším z cílů tohoto projektu je podpora obživy, jelikož covid měl i zde, stejně jako všude po světě, dopad na místní ekonomickou situaci. Mnoho obyvatel zůstalo bez zdroje obživy, a proto jsme vytvořili několik pracovních skupin, kterým jsme zprostředkovali potřebné vybavení a naučili je novým řemeslům. Momentálně pomáhají při koronavirové krizi, např. výrobou stojanů na nádoby s vodou pro mytí rukou, ale ani posléze tato praxe nepřijde vniveč.

Každou skupinu podporujeme, aby se registrovala jako podnikatelský subjekt, který bude moci pokračovat ve svých aktivitách i po skončení projektu.

Některé skupiny jsme vybavili materiálem a nářadím a naučili je svářet. Jejich primární činností je výroba stojanů na barely s vodou. Část z nich je pak distribuována příjemcům pomoci a část bude za sníženou cenu prodávaná na trhu. Výtěžek z prodeje pak poputuje ke konkrétní svářečské skupině.

Místním ženám jsme zase obstarali šicí stroje a vyučili je krejčířství, které se stejným způsobem může v budoucnu stát pravidelným zdrojem příjmů dané skupiny. Aktuálně se zaměřují zejména na výrobu ochranných roušek.

Jiné skupiny školíme v oblasti zemědělství, zejména pěstování plodin a chovu zvířat, abychom jim zajistili zdroj obživy a napomohli jejich ekonomické soběstačnosti.

Právě v takových oblastech pomáhají některé z našich ADRA dárků, jako jsou kozy a slepice.

V neposlední řadě jsme se zaměřili na zajištění vody v krizových oblastech. Konkrétně jsme vyhloubili 4 vrty, nad ně přistavěli nádrže, k nim připojili solární panely, které celá zařízení pohání, a voilà – je voda! O každé zařízení se stará vyškolená komise, aby všechna vydržela a zásobovala vodou místní komunity co možná nejdéle.

V rámci supervize na aktuálním projektu byl zkontrolován i otisk organizace ADRA na zambijské komunitě z letech minulých. V roce 2019 jsme podpořili výstavbu dvou tříd základní školy v Situtu a jsme moc rádi, že škola je stále v provozu, ba dokonce se rozrůstá a získala i podporu od místních úřadů.

Projekt podpořili

Tento projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.