Až 13 milionů Syřanů dnes potřebuje nějakou formu humanitární pomoci. Zemí již devátým rokem zmítá občanská válka, která si vyžádala přes půl milionu lidských obětí, ztrátu domova pro miliony lidí i značné poškození infrastruktury (například každá třetí syrská škola je poškozená nebo zničená). Náš tamější projekt se soustředí zejména na to, aby měly děti opět možnost chodit do školy. Toho chceme dosáhnout pomocí opravy 27 učeben, které pojmou až 675 dětí. Dalším cílem je i oprava Centra pro nevidomé a slabozraké děti v Damašku a obnovení poškozené kanalizace v obci Deir Mukren. Podívejte se na fotoreportáž z monitorovací cesty Zbyňka Wojkowského, vedoucího zahraničního oddělení humanitární organizace ADRA, který se na Blízký východ vypravil minulý měsíc.  

__________________________________________________________________________________

Oprava školy v Šabá

Jedním z míst, na které se soustředí naše pomoc, je město Šabá. Šabá leží na jihovýchod od hlavního města Damašku a podobně jako u jiných měst zde během války došlo k značnému poničení infrastruktury. V současnosti zde opravujeme školní budovu, která by měla pojmout až 1 100 dětí z řad místních obyvatel. V městě žijí pouze vnitřní uprchlíci, kteří se sem vrátili v posledních dvou letech, kdy došlo k částečnému zklidnění situace.

Ve škole opravujeme jednotlivé učebny včetně odděleného sociálního zařízení pro dívky a chlapce a administrativních místností, aby děti mohly pokračovat ve vzdělávacích aktivitách v bezpečném prostředí.

Bezpečné prostředí pro nevidomé děti

Dalším adresátem české pomoci je Centrum pro nevidomé a slabozraké děti v Damašku, které bylo ve velmi špatném stavu. Pro nevidomé děti bylo často nebezpečné (například ve většině místností se nacházela kamna, o která se mohly děti spálit), a proto jsme se rozhodli ho zahrnout do projektu a budovu přizpůsobit pro děti se zrakovým hendikepem.

Čistá voda pro Damašek a okolí

Součástí projektu je i obnova kanalizace v obci Deir Mukren nedaleko hlavního města. Díky českým dárcům zde ADRA může postavit až 4,5 kilometru kanalizace, která bude sloužit až 4 500 lidem.

Kanalizace se má podle plánu napojit na hlavní kanál na dně údolí, který je napojen na čističku odpadních vod – to ochrání i zdroje podzemní vody, kterou se zásobuje Damašek.

Projekt „Rehabilitace a stabilizace pro Sýrii, provincie Damašek“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí a z prostředků českých soukromých dárců.