V prosinci proběhla závěrečná monitorovací cesta k projektu „Zlepšení přístupu ke vzdělání a obnova živobytí metodami Cash For Education a Cash For Work v rámci Kačjinského a Čjinského Státu, Myanmar“ financovaného z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Nejprve jsme společně s myanmarským týmem navštívili Čjinský stát, kde se pokračovalo v aktivitách z minulého roku, tedy stavění mostů, přístupových cest, zlepšení přístupů k vodě. Vybrali jsme dalších 12 vesnic, které pomoc potřebovaly nejvíce. Čjinský stát byl v posledních letech zasažen několika silnými cyklóny a vzhledem k tomu, že se zde nenacházejí strategické přírodní zdroje, bývá místní vládou v otázce financování opomíjen.

Místní obyvatelé k tomu dodávají: „Projekt významně ulehčil náš život. V případě, že chceme jet do města prodat dobytek či úrodu, můžeme jet na motorce a nemusíme podnikat dlouhou, několikadenní cestu. Stejně tak, když se potřebujeme dostat na pole nebo do dalších vesnic, již nemusíme čekat, až opadne voda (mnohdy až několik měsíců), ale díky mostu se na druhou stranu řeky dostaneme kdykoliv potřebujeme.

V druhé části monitorovací cesty jsme navštívili Kačjinský stát, kde z důvodu přetrvávajících konfliktů mnozí lidé žijí v provizorních uprchlických táborech. Cesty se zúčastnil také zastupitel české ambasády v Yangonu, Mgr. Kamil Pikal. 392 rodinám s dětmi školního věku byla poskytnuta finanční pomoc spojená se vzděláváním dětí, u kterých často hrozí, že školu kvůli složité rodinné finanční situace nedodělají. Dětem se kupovaly především školní uniformy, knihy, boty a doučování, díky kterému se mohou dostat na podobnou úroveň, jako mají dětí z rodin nezasažených konfliktem.

Podpořené rodiny se k tomu vyjadřují následovně: „Vzdělání je jediná možnost, jak naše děti z této situace dostat. V táborech žijeme několik let a stále neexistuje možnost dostat se zpátky do našich domovů. Díky podpoře jsme mohli dětem koupit základní školní potřeby, které pro většinu Barmánců nejsou problém, ale pro nás jsou to významné finanční položky, na které je pro nás v této situaci složité dosáhnout. Moc děkujeme českým lidem a české vládě, která se rozhodla nás v této situaci podpořit.

Projekt „Zlepšení přístupu ke vzdělání a obnova živobytí metodami Cash for Education a Cash for Work v rámci Kačjinského a Čjinského státu, Myanmar“ je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.