V rámci projektu podpory občanské společnosti v Karenském státě v Barmě/Myanmaru ADRA pořádá pravidelné diskuzní večery pro studenty místních univerzit v karenském hlavním městě Pa an.

Minulý  pátek 8. března se tématem debaty stala migrace a uprchlictví. Studenti diskutovali o důvodech, které stojí za odchodem mnoha lidí ze země – bavili se o diskriminaci, chudobě, etnickém konfliktu a nízkých možnostech vzdělání i zaměstnání. Také si navzájem sdělili svoje očekávání a představy o životě uprchlíků v jiných zemích. Kolegyně  z ADRA ČR, Jarmila Szkutová, je pak konfrontovala s často mnohem komplikovanější situací přesídlených rodin v USA, kde dva roky působila jako sociální pracovnice. Studenty zajímala i situace v uprchlických táborech na thajské straně hranice, kde stále žijí statisíce barmských uprchlíků.

Během předchozích studentských večerů se probírala i jiná zajímavá témata, například možnost zapojování mladých lidí do občanského života v zemi, karenská kultura a vzdělávání, právo a spravedlnost, principy udržitelného rozvoje a mnoho dalších.

Projekt zaměřený na podporu místních nevládních organizací, nově utvořených politických stran a mladých lidí ADRA v oblasti Karenského státu ve východní Barmě/Myanmaru realizuje od počátku roku 2012.

Logo Programu transformační spolupráce