Po několika měsících náročné práce byl místní komunitě v obci Pika na Haiti za velkého zájmu a účasti všech významněji zaangažovaných osob předán dne 11. 03. 2011 opravený vodní zdroj. Mezi předá-vajícími byli zástupci ADRA Česká republika Lukáš Laube – Desk Officer z pražské kanceláře a Martina Mandová – projektová manažerka.

Za spolupracující organizace se účastnili Fritz Bissereth – ředitel ADRA Haiti, Sanon Gedeon – hlavní koordinátor místní organizace FHEADGE a Christoph Andres – hlavní koordinátor ARCHE NOVA, která zajišťovala odborný dohled. Do projektu se finančně zapojila také ADRA Slovensko. Jménem místní komunity projekt přebrali představitelé místní samosprávy – Mickelange Ovide a Poussin Yvener.

Obnovený vodní zdroj Pika leží v okrese Petit Goave, kde česká ADRA spolupracuje s Adrou Kanada v rámci zemědělského projektu obnovy po ničivém zemětřesení v roce 2010. Zdrojem je malý vodní tok, na kterém doposud docházelo ke kontaminaci a znečišťování vodních zásob. Celková oprava zahrnovala vytvoření dvou stanovišť. První je vývod užitkové vody, ve které místní obyvatelé především perou špinavé prádlo a myjí nádobí. Druhé stanoviště je vybaveno speciálně upravenými filtry, díky čemuž slouží jako zdroj nezávadné pitné vody vhodné pro přímou konzumaci.

ADRA Česká republika začala v oblasti působit bezprostředně po zemětřesení. Na distribuci humanitární pomoci (stanů, zemědělských setů, základních hygienických balíčků) a stavbu dočasných obydlí (shelterů) navázala ve spolupráci s ostatními organizacemi ADRA (Německo, Švýcarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko) rozvojovou pomocí, především podporou zemědělství a opravou lokálních vodních zdrojů. Opravou vodního zdroje v Pika přispěla k celkové snaze o obnovu, ale také ke zmírnění rizika šíření cholery na Haiti.