Český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg během své oficiální návštěvy Japonska zavítal v sobotu 8. října i na místa, která byla postižena březnovým zemětřesením a vlnou tsunami. V doprovodu české velvyslankyně v Japonsku Kateřiny Fialkové a japonského velvyslance v ČR Toshio Kunikaty si ministr prohlédl také dočasná obydlí ve městě Yamamoto, která jsou vybavována mimo jiné z výtěžku veřejné sbírky humanitární organizace ADRA.

ADRA ČR vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem zemětřesení a vlny tsunami v Japonsku hned druhý den po katastrofě. K dnešnímu dni se na kontu sbírky sešlo 18,5 milionu korun. Z těchto prostředků jsou spolufinancovány projekty, které prostřednictvím své japonské pobočky realizuje mezinárodní síť organizace ADRA. Ve městě Yamamoto, které Karel Schwarzenberg navštívil, ADRA po 120 dní provozovala jídelnu pro zaměstnance místní samosprávy a pro dobrovolníky, kteří se podíleli na odstraňování škod. Nyní zde ADRA vybavuje dočasná obydlí stavěná japonskou vládou pro ty, kteří přišli o střechu nad hlavou. Každá domácnost je vybavena kuchyňskými a hygienickými potřebami, čisticími prostředky, matracemi a přikrývkami. Stejná obydlí ADRA vybavuje rovněž ve městech Watari a Higashi Matsushima.

Návštěva ministra zahraničí v JaponskuBohudíky čeští občané věnovali podstatné částky k tomu, aby se to tu obnovilo. Když vidím, že ti lidé mají buňky, které jsou námi zařízené a vybavené, aby v nich mohli delší dobu žít, mám z toho ohromnou radost,“ řekl ministr Schwarzenberg během návštěvy v Yamamoto pro Český rozhlas.

Jsem rád, že se v tak krátkém čase podařilo navázat spolupráci s kanceláří ADRA v Japonsku, jejímž prostřednictvím můžeme pomáhat místním lidem – například tím, že do konce roku vybavíme 4 500 dočasných obydlí. Zvažujeme také podporu psychosociální pomoci, která je obvykle po takových katastrofách nutná,“ doplnil ředitel ADRA ČR Jan Bárta.

Oblasti okolo města Yamamoto byly vždy známé pěstováním jahod. Plantáže však byly vlnou tsunami zcela zničeny a mnoho lidí tak přišlo o práci. Projekty na obnovu zdrojů obživy jsou tedy další možností, jak místním lidem pomoci.