Česká ADRA pomáhá dětem v Moldavsku již osm let. Děje se tak díky pomoci vládních prostředků i podpoře soukromých dárců.

Moldavsko je nejchudší zemí Evropy, to se mimo jiné podepisuje i na omezeném přístupu k pitné vodě, který je relativně nejmenší v Evropě. Na venkově, kde žije 55 % Moldavanů, většinou nejsou vodovody ani kanalizace. S tím souvisí vysoká nemocnostv Evropě nejvyšší úmrtnost dětí do pěti let. 

Řada děti zároveň nemá přístup ke vzdělání. Děti s různými problémy, ať už zdravotními či sociálními, buď zůstávají doma, nebo jsou posílány do zvláštních škol. To prohlubuje jejich sociální vyloučení a snižuje jejich šanci na aktivní zapojení do společnosti. Můžou za to předsudky i nedostatečné vzdělání pedagogů, kteří neví jak jednat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

roce 2015 byl z programu pravidelného dárcovství Mince denně podpořen částkou 250 074 Kč projekt Podpora inkluzivního vzdělávání, přístupu k pitné vodě a sanitárnímu zařízení v mateřských školách na jihu Moldavska. V tomtéž roce ADRA instalovala osm filtrů na pitnou vodu zásobující vodou tisíc dětí v osmi mateřských školách, které tak nebudou muset pít vodu ze studní znečištěnou pesticidy, těžkými kovy a hnojivy. ADRA také postavila pět čističek odpadních vod, které přispějí ke zlepšení kvality povrchové i podzemní vody.

ADRA zároveň realizovala školení o inkluzivním vzdělávání pro pedagogy a rodiče ve třech školkách. Pedagogové se naučili, jak do výuky zapojit děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tělesnými i duševními. Školení rodičů se zaměřila především na omezení předsudků vůči dětem znevýhodněným ze zdravotních i jiných důvodů. Do školky tak mohl začít chodit i čtyřletý Chiril z vesnice Firladeni. Jeho rodiče si mysleli, že je hluchoněmý, protože nereagoval na vnější podněty, nemluvil a ani si nechtěl hrát s druhými dětmi. Neměli však peníze na potřebná vyšetření, aby zjistili příčiny jeho stavu. Rodiče zprvu Chirila nechtěli do školky zapsat, protože se báli, že by ho učitelé zanedbávali a druhé děti by ho mohly šikanovat. Vedení školky přesto rodiče přesvědčilo. Chirila napřed vyšetřil psycholog místní pedagogicko-psychologické poradny, který dal rodičům i učitelům ve školce rady, jak se k Chirilovi chovat doma i během výuky. Chiril nastoupil do školky v září a již v říjnu začal vykazovat známky změn k lepšímu. Ve školce vyslovil své první slovo „slunce“ při skupinových aktivitách a začal být otevřenější, komunikovat s ostatními dětmi, hrát hry a zpívat melodie. Chiril se taky začal smát. Rodiče i učitelé doufají, že Chiril brzy dosáhne stejného stupně vývoje jako ostatní děti jeho věku.

ADRA v projektu pokračuje i v letošním roce, kdy budou instalovány další vodní filtry, čističky odpadních vod a budou probíhat další školení. Umožníme tak dalším dětem zapojit se do školního kolektivu a rozvíjet se a přispějeme ke snížení dětské nemocnosti způsobené pitím závadné vody.

Pomoci můžete i Vy, jak?

  • zapojením do programu pravidelného dárcovství Mince denně: www.mincedenne.cz 
  • přispěním na účet veřejné sbírky: 66888866/0300, v.s. 181
  • nákupem přes eDonation
  • zasláním daru přes online platební bránu:


Projekt „Podpora šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách na jihu Moldavska“ byl podpořen z programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Česká rozvojová společnost