Občanská válka v Sýrii, která dneškem vstupuje do devátého roku svého trvání, je Radou bezpečnosti OSN označována za jednu z největších humanitárních krizí současnosti. O život v ní přišlo přes 220 tisíc civilistů a své domovy muselo opustit přes 11 700 000 lidí. S postupnou stabilizací bezpečnostní situace se v průběhu roku 2018 do svých domovů vrátilo 1,4 milionů z nich. Vracejí se však do míst, kde zcela chybí kanalizace, nefunguje infrastruktura ani elektrická síť a každá třetí škola je poškozená nebo úplně zničená.

ADRA v roce 2019 stejně jako v předchozích letech pomáhá jak přímo v Sýrii, tak v sousedním Libanonu. V Sýrii se zaměřujeme na pomoc rodinám, které se vracejí do venkovské části Damašku. Ve spolupráci s UNHCR opravíme v letošním roce 27 poškozených učeben na 8 školách, do kterých se bude moct vrátit 675 dětí. Budou tak moci pokračovat ve vzdělávání, které bylo válkou přerušeno.

V rámci projektu bude také obnovena a opravena poškozená kanalizace pro přibližně 1 800 rodin: „Dříve nám kolem domu tekly splašky. Všude kolem byla spousta hmyzu, děti byly často nemocné. Kanalizace nám změnila život,“ říká Maran, která se spolu s manželem a čtyřmi dětmi vrátila na předměstí Damašku, kde ADRA opravila kanalizaci v roce 2017.

V souvislosti s tím řeší projekt i přístup k pitné vodě pro nejzranitelnější komunity a také poskytnutí sanitačních zařízení.

Válka v Sýrii ovlivnila situaci v celém regionu. V sousedním Libanonu v současné době žije 27 syrských uprchlíků na 100 místních obyvatel, je tedy místem s největším počtem uprchlíků na světě. I zde ADRA pomáhá. Cílem dalšího projektu je zajištění přístupu k nezávadné pitné vodě pro 26 300 lidí. Pomoc se zaměřuje především na nejzranitelnější domácnosti, tedy rodiny s velkým počtem dětí, starými a nemocnými lidmi nebo hendikepovanými. V současné době totiž většina z 342 265 uprchlíků žijících v regionu Biká nemá stabilní přístup k pitné vodě a často se musí spoléhat pouze na vodu z neověřených zdrojů. Nedostatečná kvalita a kvantita vody ovšem ohrožuje zdravotní stav a důstojnost nejen syrských uprchlíků žijících v táboře, ale také místních Libanonců, kteří žijí v obcích bez přístupu k pitné vodě.

„Spolu s manželem a našimi pěti dětmi jsme utekli před válkou. Přebýváme v malém táboře, kde žije asi 60 lidí. Latríny, které jsme si vyrobili sami, byly mělké a přetékaly. Díky Adře máme latríny, které neprosakují a vydrží i zimní deště. Získali jsme také nádrže a s nimi i čistou vodu. Nemusíme už používat špinavou ze zavlažovacího kanálu. Děti jsou mnohem méně nemocné,“ vysvětluje Imam (36).

V letošním roce ADRA postaví vodojem v obci Douris a bude distribuovat nádrže na vodu a hygienické balíčky pro syrské uprchlíky a chudé Libanonce. Zároveň se ADRA na místě věnuje osvětové činnosti v souvislosti s používáním vody, aby se docílilo co největších úspor. S tím Adře pomáhají i zástupci místních samospráv.

Přispět na pomoc lidem v Sýrii a Libanonu můžete darem na konto veřejné sbírky 66888866/0300, variabilní symbol 384 (Sýrie) nebo 333 (Libanon).

Každá darovaná koruna bude zdesetinásobena prostředky Ministerstva zahraničních věcí ČR. Děkujeme.

Přispět můžete také kartou přes platební bránu níže:

//

Oba projekty jsou podpořeny z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.